El pròxim divendres 8 d’abril, a les 18.30 hores, tindrà lloc a la sala d’actes de l’ICAIB Palma l’acte solemne de jura o promesa de nous col·legiats i el lliurament del Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, a les seves edicions 2020 i 2021, als senyors Tomas Mir de la Font i Gabriel Garcías Planas.

Les places estan limitades a l’aforament de la sala d’actes.