La Junta de Govern convoca a tots els col·legiats a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a totes les seus, el dia 16 de desembre de 2020, a les 19:00 hores.

Entre els punts de l’ordre del dia figuren l’examen i la votació del pressupost de l’ICAIB per a l’exercici 2021 i la proposta d’adquisició d’un solar a Inca per construir la futura seu col·legial d’Inca.

Convocatòria Junta General
Pressupostos 2021
Nota explicativa pressupostos 2021