El dia 26 d’octubre, a les 19.00 hores, tindrà lloc a la sala d’actes de l’ICAIB Palma l’acte solemne de jura o promesa de nous col·legiats – prèviament convocats-, i el lliurament del Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica al senyor Bartomeu Mesquida Ferrando, jutge degà de Maó.

La Junta de Govern de l’ICAIB va acordar concedir la sisena edició d’aquest premi al senyor Mesquida, per «l’observança fidel dels principis ètics durant la seva trajectòria professional en la judicatura; per la qualitat de l’anàlisi en les seves sentències, i pel seu esforç a l’hora de dispensar un tracte excel·lent, no tan sols als professionals de l’advocacia, sinó també a la resta dels agents que intervenen en l’Administració de justícia».