El dia 27 de febrer, a les 16.00 hores, s’ha convocat una reunió informativa per informar els professionals inscrits en els serveis del Torn d’ofici i de l’assistència lletrada, durant la qual es donarà compte de les propostes que han fet arribar a l’ICAIB alguns col·legiats i d’altres qüestions relacionades amb la situació i la gestió col·legial d’aquests serveis.