La Junta de Govern convoca els col·legiats a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc de forma presencial a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a les seus d’Eivissa, Inca, Manacor i Menorca, el dia 29 de juliol de 2020, a les 19:00 hores.

Entre els punts de l’ordre del dia figuren l’examen i la votació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2019; la ressenya dels esdeveniments col·legials més importants registrats en 2019; i la proposta d’adquisició d’un solar a Inca per implantar la futura seu col·legial d’Inca.

Convocatòria Junta General
Compte general d'ingressos i despeses 2019
Resultats 2019