Adjuntam seguidament les bases de la 5a edició dels Premis a l’Excel·lència Càtedra Mutualitat que convoca la Mutualidad de la Abogacía per reconèixer l’esforç dels llicenciats en dret que en l’etapa de preparació per a l’exercici de la professió demostrin un rendiment acadèmic remarcable.

Poden ser candidats al premi els alumnes que hagin cursat i aprovat el màster d’accés a l’advocacia a una escola o facultat que hagi signat el conveni amb la Càtedra Mutualitat el passat curs 2015/2016 que, a més, hauran de presentar un treball amb els requisits, els terminis i les condicions establerts a les bases.