Notícies

1010/07/2020

Torn d’ofici, advocacia de primera

Amb motiu de la celebració de la X edició del Dia de la Justícia Gratuïta, l'ICAIB vol retre homenatge als més de 700 advocats que vertebren, a les illes, els serveis d'assistència jurídica gratuïta; reconèixer [...]