CIRCULAR
Apreciado/a reader reader le remitimos este boletín que esperamos sea de su interés.

Informació sobre dades, justificació i enviament de les sol·licituds de justícia gratuïta

1) Es recorda als lletrats del torn d’ofici que les sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta s’han d’entregar degudament emplenades amb les dades i la firma del justiciable. Això és important, atès que no s’accepten les sol·licituds de justícia gratuïta que no constin firmades pel justiciable.

2) Les designacions d’ofici que faci el jutjat requereixen l’aportació de la sol·licitud de justícia gratuïta firmada pel justiciable per poder iniciar-ne la tramitació.

3) Abans de justificar les actuacions en el SIGA, cal verificar el tipus de procediment designat. Si s’ha modificat, s’ha de comunicar, abans de la justificació, al Departament del Torn d’Ofici, a l’adreça: turnodeoficio@icaib.org.

4) La informació sobre la justificació del sobreseïment provisional es pot consultar a l’enllaç següent: https://www.icaib.org/ca/forma-de-justificacio-dels-sobreseiments

5) En cas que les assistències s’incloguin en el SIGA després de la data de tancament de la facturació mensual (dia 19), es comptabilitzen el mes següent, en què s’abona la diferència, si és procedent. Les guàrdies sí que s’abonen el mes en el qual es fan, tot i que, si les actuacions duites a terme en el procediment en qüestió es presenten després del dia 19, aquestes s’abonen el mes següent.

6) Finalment, en el cas del Servei d’ALD de Mallorca, els lletrats de guàrdia poden enviar les sol·licituds d’assistències a les adreces electròniques següents:
Leer más
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube