CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de Llei Orgànica del Dret de Defensa

El 30 d'agost de 2022, el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de Llei Orgànica del Dret de Defensa, ara en tràmit d'informació i consulta pública. Segons informa el Consell General de l'Advocacia Espanyola, l'avantprojecte, “que deixa fora algunes demandes de l'Advocacia”, reforça el secret professional, contingut en un extens article 15, ja que preveu de forma expressa que les …

Leer más

Full d’encàrrec professional adaptat als requisits d’informació al client que estableix el Reglament general de protecció de dades

S’informa els col·legiats que el full d’encàrrec professional que poden descarregar-se al web col·legial (Serveis-Serveis amb certificat digital-Full d’encàrrec professional) ha estat completat i adaptat als requisits d’informació que s’ha de proporcionar als clients en virtut de l’article 13 del Reglament general de protecció de dades, per a la qual cosa s’ha utilitzat el formulari que l’advocat Alfonso Pacheco Cifuentes …

Leer más
Full d’encàrrec professional adaptat als requisits d’informació al client que estableix el Reglament general de protecció de dades

Exempció temporal del pagament de quotes col·legials per paternitat/maternitat

Recordam que, per acord de la Junta de Govern, els col·legiats i col·legiades exercents que siguin pares o mares, ja sigui biològicament, ja sigui pel sistema legal d’adopció, estan eximits del pagament de les quotes col·legials durant un període de sis mesos. En els casos en què els dos progenitors d’un mateix descendent siguin col·legiats, tots dos podran accedir a …

Leer más
Exempció temporal del pagament de quotes col·legials per paternitat/maternitat

Assegurança de RC per a despatxos i societats professionals

Recordem que la Llei 2/2007, de 15 de març, sobre societats professionals estableix per a aquestes l'obligació legal de contractar una pòlissa pròpia per cobrir la responsabilitat en què pogués incórrer la societat o el despatx i va fixar, a més, una responsabilitat subsidiària de la societat i dels professionals, socis o no, pels actes realitzats per ells i amb …

Leer más

Reglament Estrangeria.- Informació sobre la nova figura de l’arrelament familiar per a familiars de ciutadà espanyol

El passat 16 d'agost va entrar en vigor el RD 629/2022, que modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, i que entre altres qüestions, crea la figura de l'arrelament familiar per als familiars del ciutadà espanyol, que conviurà amb el règim de familiar de ciutadà de la UE regulat pel Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer. Des de …

Leer más

Novetats legislatives

Biblioteca : novetats bibliogràfiques

Ja poden consultar les novetats bibliogràfiques d'aquest mes. Recordem als col·legiats que en el correu electrònic biblioteca@icaib.org poden realitzar els suggeriments sobre aquells llibres que considerin oportú que han de ser adquirits pel Col·legi. Informem també, que per als col·legiats d'Eivissa i Menorca, el préstec dels llibres es fa per correu postal, facilitant la seva devolució a la seu corresponent.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Mail:info@icaib.org
twitter youtube