TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

04/04/08. REIVINDACIONS EN EL TORN D’OFICI. Reunió informativa

El pròxim 4 d'abril, a les 18.30 hores, hi haurà una reunió informativa a la qual queden convocats tots els lletrats dels diferents torns del torn d'ofici, així com els del servei d’ALD, que hi vulguin assistir. S’hi tractarà de les principals reivindicacions i de les propostes de millora d'aquests serveis que pugui formular l'advocacia balear al Ministeri de Justícia …

Leer más

Justificació de sobreseïments a través de SIGA

Des del dia 1 de febrer de 2018, el programa SIGA incorpa una nova casulla a fi que els col·legiats puguin justificat els sobreseïments per Internet. Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que …

Leer más

Torn d'ofici: assegurança d'accidents per als lletrats de guàrdia

Es recorda als lletrats adscrits al Torn d'ofici que l'ICAIB té subscrit una assegurança d'accidents amb la Mutualidad de la Abogacía per als col·legiats que estan de guàrdia. En cas de sinistre poden comunicar-ho a antonia.calafell@icaib.org

Leer más

Consultes a l'ICAIB sobre procediments concrets

Davant les consultes que de vegades fan els col·legiats sobre qüestions concretes de cóm procedir en un procès determinat, es recorda que l'ICAIB no pot intervenir en la direcció lletrada d'un procediment, ja que, entre altres factors, no coneix l'expedient ni les circumstàncies concretes del client. En aquest sentit, la funció d'orientació que pot dur a terme el Col·legi només …

Leer más

Substitucions i permutes de guàrdies en el Torn d'ALD de Penal General, Menors, DUD, Estrangeria i VD i consulta del calendari

S'informa que en el cas en què els lletrats no puguin assistir a una guàrdia, poden fer dues coses: Demanar una substitució a l'ICAIB (guardias@icaib.org), per a la qual cosa el Col·legi utilitzarà la llista dels lletrats que lliure i voluntàriament s'han inscrit per fer substitucions. També poden sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del …

Leer más

Propostes i suggeriments dels col·legiats per millorar els serveis del torn d’ofici i ALD

Com ja s’ha informat, en les darreres setmanes, i després de diversos anys d’escassa o nul·la voluntat de diàleg per part dels poders públics, s’han reprès i intensificat els contactes i les trobades entre l’advocacia i el Ministeri de Justícia per tal d’avançar en la negociació d’una sèrie de millores en els serveis del torn d’ofici i ALD i en …

Leer más

Protocol d'actuació en assistències a persones detingudes

Adjuntam seguidament el Protocol d'actuació en Assistència a persones detingudes en centre de detenció, que va ser aprovat pel Ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola en data 30 d'octubre de 2015. El protocol recull les actuacions professionals que s'han de seguir en l'assistència jurídica als detinguts en seu policial i es recomana als lletrats que exigeixin el seu compliment …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org