TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Sol·licitud de substitució de guàrdies a cada seu

Informem que des del 14 de setembre de 2020, els col·legiats podran dirigir les sol·licituds de substitució de guàrdia a la seu col·legial del partit judicial corresponent. Les adreces electròniques a les quals es poden adreçar les sol·licituds són: Palma – guardias@icaib.org Inca- guardias.inca@icaib.org Manacor- guardias.manacor@icaib.org Eivissa- guardias.ibiza@icaib.org Menorca- guardias.menorca@icaib.org

Leer más

Terminis per sol·licitar el confirming per a la bestreta de torn d'ofici

Els recordem que els col·legiats interessats a sol·licitar el servei de confirming que permet anticipar las quantitats a percebre pels assumptes justificats del torn d’ofici i ALD poden fer-ho fins al dia 15 de cada mes.

Leer más

Presentació dels justificants de les assistències (o per email o presencial)

Recordem als col·legiats que poden presentar els justificants de les assistències dutes a terme durant el servei de guàrdia o bé de forma presencial o bé per correu electrònic, si bé emprant només una de les dues vies per evitar, així, possibles duplicitats. Els correus electrònics per a la presentació dels justificants de les assistències per mail són: Palma – …

Leer más

Inca i Manacor.- Penal general

Recordem que el servei d'assistència lletrada al detingut de Penal General d'Inca i Manacor inclou actuacions del torn de Menors atès que en aquets partits judicial no hi ha aquest torn específic. Els assumptes que comencen com DP o DUD i que es transformen en un altre procediment, s’han de comunicar a l'ICAIB (turnodeoficio@icaib.org) a l'efecte d'aplicar el mòdul corresponent …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org