TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Convocatòria d’una plaça per a l’atenció dels telèfons d’incidència i de centraleta de guàrdies. Canvi en el termini de presentación: sol·licituds fins a les 14:00h del 23 d’octubre

La Junta de Govern ha convocat un concurs per cobrir la plaça de control dels telèfons d’incidències i de centraleta de guàrdies d’ALD en horari no laboral de l’ICAIB. Aquest servei es prestarà en règim d’arrendament de serveis l’1 de gener a 31 de desembre de 2021 i les funcions consistiran al’atenció del telèfon d’incidències assignat per a urgències de …

Leer más

Concurs per a cobrir set places del SOJ a Mallorca.- Presentació de sol·licituds fins a les 14.00 hores del dia 20 d’octubre

Adjuntem al final d'aquestes línies les convocatòries aprovades per la Junta de Govern per a cobrir un total de set places en el Servei d'Orientació Jurídica i, concretament, cinc al SOJ de Palma, una al d'Inca i una altra al SOJ de Manacor . El servei es prestarà en règim d'arrendament de serveis l'1 de gener a 31 de desembre …

Leer más

Aclariment sobre les designacions en procediments de Família contenciosos

S'informa que la designació provisional per a un procediment de Família contenciós (divorci, separació i guarda i custòdia) pot transformar-se en un procediment consensual sempre que es presenti la demanda en nom del justiciable amb el consentiment del cònjuge o parella, que serà sempre demandat, no part, no tenint aquest la condició de justiciable a l'efecte d'assistència jurídica gratuïta. El …

Leer más

Dades econòmiques a les sol·licituds de Justícia Gratuïta

A fi de facilitar la tramitació de la justícia gratuïta en els assumptes d'ofici, és es necessari afegir les dades econòmiques a l'apartat habilitat a tal efecte dins la sol·licitud.

Leer más

ALD.- Proves PCR en cas de contacte directe del lletrat amb una persona positiva en COVID-19

La Junta de Govern ha acordat que l'ICAIB assumirà el cost de les proves PCR que calgui realitzar quan un lletrat en funcions de guàrdia tingui contacte directe amb una persona positiva en COVID-19 relacionada amb la assistència, en els casos en què aquestes proves no siguin dutes a terme pel sistema públic de salut. En aquests casos, el lletrat …

Leer más

Plataforma de permutes. El canvi de guàrdia deu ser confirmat

Es recorda als col·legiats que l'oferta d'una guàrdia per ser permutada a través de la plataforma de recent creació (https://extranet.icaib.org/#homepage) no comporta la seva acceptació automàtica, de manera que mentre no es rebi la confirmació de la permuta persisteix l'obligació de fer la guàrdia en el dia inicialment assignat.

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org