TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Justificació de sobreseïments a través de SIGA

Des del dia 1 de febrer de 2018, el programa SIGA incorpa una nova casulla a fi que els col·legiats puguin justificat els sobreseïments per Internet. Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que …

Leer más

Moment de la meritació de la indemnització del torn d’ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents: 1. El 70 %: a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta. b) En apel·lacions civils, en presentar la …

Leer más

Emplenament de dades en les sol·licituds de justícia gratuïta

Per tal de facilitar la tramitació de la justícia gratuïta en els assumptes d'ofici, es recorda que cal afegir, de forma llegible, les dades econòmiques en l'apartat habilitat a aquest efecte en la sol·licitud, així com, en el cas dels assumptes d'ALD, emplenar el corresponent al motiu de la detenció.

Leer más

Justificació d’actuacions posteriors a una compareixença per ordre de protecció o una visita a presó

Es recorda que les actuacions fetes amb posterioritat a la justificació d’una compareixença de l’art.544 LeCrim o d’una visita a la presó s’han de comunicar al Departament de Torn d’Ofici per tal de ser incloses al programa SIGA.

Leer más

Consultes a l'ICAIB sobre procediments concrets

Davant les consultes que de vegades fan els col·legiats sobre qüestions concretes de cóm procedir en un procès determinat, es recorda que l'ICAIB no pot intervenir en la direcció lletrada d'un procediment, ja que, entre altres factors, no coneix l'expedient ni les circumstàncies concretes del client. En aquest sentit, la funció d'orientació que pot dur a terme el Col·legi només …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org