TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Elaborat el calendari de guàrdies del primer trimestre del 2021

Informem que ja s'ha elaborat el calendari de guàrdies del primer trimestre del 2021, que es pot consultar al web, tant al menú Torn d'ofici- Guàrdies, com en la fitxa personal del programa SIGA (fitxa col·legial- pestanya Torn d'Ofici - pestanya calendari de guàrdies). En cas que no puguin assistir a una guàrdia, els lletrats poden o bé permutar-la a …

Leer más

Terminis per sol·licitar el confirming per a la bestreta de torn d'ofici

Els recordem que els col·legiats interessats a sol·licitar el servei de confirming que permet anticipar las quantitats a percebre pels assumptes justificats del torn d’ofici i ALD poden fer-ho fins al dia 15 de cada mes.

Leer más

Justificació d’actuacions posteriors a una compareixença per ordre de protecció o una visita a presó

Es recorda que les actuacions fetes amb posterioritat a la justificació d’una compareixença de l’art.544 LeCrim o d’una visita a la presó s’han de comunicar al Departament de Torn d’Ofici per tal de ser incloses al programa SIGA.

Leer más

Informació d'interès sobre l'assistència a víctimes de violència de gènere

En les assistències de violència de gènere, per facilitar la determinació del lletrat a qui correspongui l'assignació dels procediments que estiguin relacionats amb el procediment de violència de gènere inicial, preguem que s'indiqui, o bé en el full d'assistència, o bé en comunicació separada, si la víctima finalment ha denunciat o, en cas que s'hagi celebrat compareixença a ordre de …

Leer más

TO i ALD.- Pagat el mes de setembre

Informem que en data 25 de novembre, l'ICAIB ha donat l'ordre a les entitats bancàries per al pagament dels assumptes del torn d'ofici del mes de setembre de 2020 i recordem que aquesta ordre es du a terme de forma immediata a la recepció, a l’ICAIB, de la transferència corresponent procedent del Ministeri de Justícia. Els professionals adscrits a aquests …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org