TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Justificació del Torn d’ofici a travès de SIGA

Els assumptes de torn d'ofici es justificaran d'acord amb els percentatges i moments següents: Un 70 per 100. En processos civils, inclosos els de família, a la presentació de la còpia de la providència d'admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d'aquesta. En apel·lacions civils, a la presentació de la còpia de providència admetent a tràmit el recurs …

Leer más

Substitucions en vistes de judici oral en procediments d'ofici

En el cas que els lletrats no puguin assistir a una vista de judici oral en procediments designats d'ofici, han de sol·licitar a l'ICAIB l'autorització per ser substituïts per un altre lletrat, de la seva elecció, sempre que aquest formi part del mateix torn i partit judicial i que se sol·liciti amb un mínim de tres dies d'antelació, a l'adreça …

Leer más

Presentació dels justificants de les assistències (o per email o presencial)  

Els justificants de les assistències durant el servei de guàrdia es poden presentar o bé de forma presencial o bé per correu electrònic, tot i que només emprant una de les dues vies per evitar, així, possibles duplicitats. Els correus electrònics per a la presentació dels justificants de les assistències per mail són: Palma – guardias@icaib.org; Inca- guardias.inca@icaib.org; Manacor- guardias.manacor@icaib.org; …

Leer más

ALD.- Proves PCR en cas de contacte directe del lletrat amb una persona positiva en COVID-19

La Junta de Govern ha acordat que l'ICAIB assumirà el cost de les proves PCR que calgui realitzar quan un lletrat en funcions de guàrdia tingui contacte directe amb una persona positiva en COVID-19 relacionada amb la assistència, en els casos en què aquestes proves no siguin dutes a terme pel sistema públic de salut. En aquests casos, el lletrat …

Leer más

Plataforma de permutes. Revisió prèvia que el dia sol·licitat o acceptat no coincideixi amb altres guàrdies

Es recomana als lletrats adscrits al servei d'ALD que en el moment de sol·licitar una permuta de guàrdia, o d'acceptar-la, l'interessat revisi prèviament que els dies sol·licitats no coincideixin amb altres guàrdies. Així mateix, es recorda que l'oferta d'una guàrdia per ser permutada a través de la plataforma (https://extranet.icaib.com) no comporta la seva acceptació automàtica, de manera que mentre no …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org