TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Nou imprès unificat de Justícia Gratuïta i ALD

Amb l’objectiu de simplificar i agilitzar l'emplenament dels impresos de justícia gratuïta i d'assistència lletrada al detingut i d'evitar duplicar les firmes i totes les dades d'identificació que són idèntiques en ambdós documents, l'ICAIB ha unificat en un únic imprès la sol·licitud de justícia gratuïta i l'assistència. Els col·legiats poden optar entre descarregar-se el nou model, adjunt al final d'aquestes …

Leer más

El Govern modificarà el Reglament d'assistència jurídica gratuïta per assentar els pagaments mensuals dels assumptes de torn d'ofici

El Consell General de l'Advocacia Espanyola ha obtingut el compromís de Govern central que procedirà, el més aviat possible, a modificar el Reglament d'assistència jurídica gratuïta perquè els pagaments corresponents puguin fer-se mensualment, en la línia de com es venien fent en 2020. En concret, informa el CGAE, "va a modificar els articles 36 i següents del títol III del …

Leer más

Lletrats voluntaris per atendre el SOJ penitenciari i el SOJ de gent gran i/o en situació de dependéncia. Sol·licituds fins el 15 de febrer

Informam els col·legiats de la reanudació de dos serveis d’orientació jurídica fins al día 31 de desembre de 2021: SOJ penitenciari i SOJ per a gent gran i/o amb diversitat funcional en situació de dependència. El servei, que coordina l’ICAIB, es prestarà, en el cas del SOJ, als centres penitenciaris de Mallorca, els dilluns, dimecres i divendres, de les 17 …

Leer más

Lletrats d’alta en més d’un partit judicial

Es recorda que les Directrius del Torn d’Oifici estableixen que els lletrats tenen l’obligació d’atendre els seus clients d’ofici en el partit judicial del qual procedeix la designació.

Leer más

Terminis per sol·licitar el confirming per a la bestreta de torn d'ofici

Els recordem que els col·legiats interessats a sol·licitar el servei de confirming que permet anticipar las quantitats a percebre pels assumptes justificats del torn d’ofici i ALD poden fer-ho fins al dia 15 de cada mes.

Leer más

Certificat de visites lletrades en els centres de menors

S'adjunta al final d’aquestes línies l'imprès aprovat per la Direcció General d'Infància, Joventut i Família per certificar la visita dels lletrats d'ofici als interns en centres de menors (Es Pinaret i Es Mussol) de cara a la justificació i a l' abonament de les esmentades visites. Cal aportar còpia del certificat al centre per a incorporar a l'expedient del menor.

Leer más

Comunicació de l'Advocacia Espanyola sobre altes d'un mateix lletrat en el Torn d'Ofici de diversos col·legis d'advocats

Davant la consulta formulada pel Col·legi d'Advocats de Talavera sobre la situació d'un lletrat que pertany al torn d'ofici en diferents col·legis d'advocats, la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta del Consell General de l'Advocacia Espanyola recorda que, en atenció a allò que disposa l'Ordre Ministerial de 3 de juny de 1997, un lletrat només pot pertànyer al servei de Torn d'Ofici …

Leer más

MANACOR: TO Estrangeria

Els lletrats inscrits en el Torn d'Estrangeria han d'assistir al ciutadà estranger en els partits judicials de Palma i Manacor. En conseqüència, si s'està de guàrdia en aquest torn i se sol·licita assistència del Grup d'Estrangers de la comissaria de Manacor i / o del jutjat de guàrdia de Manacor, el lletrat haurà de desplaçar-se fins al centre del qual …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org