CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader] li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

Aprovat el nou Estatut General de l'Advocacia

El Consell de Ministres ha aprovat en data 2 de març el Reial Decret pel qual s'aprova el nou Estatut General de l'Advocacia Espanyola, que actualitza la normativa que regula la professió i "dotant-la d'un marc legislatiu modern i eficaç que substituirà el qual regia des de l'any 2001 " i que entrarà en vigor l'1 de juliol. Tot esperant …

Leer más

L'ICAIB se suma a la petició d'un Pla de Salvació Econòmica urgent per a les Illes Balears

Deu organitzacions de la societat civil, entre elles l'ICAIB, han lliurat en data 5 de març a la delegada del Govern a Balears, Aina Calvo, una carta adreçada al president Pedro Sánchez per reclamar un Pla de Salvació Econòmica urgent per a les Illes Balears. En el seu escrit, aquestes entitats parteixen del fet que, si bé la pandèmia ha …

Leer más
L'ICAIB se suma a la petició d'un Pla de Salvació Econòmica urgent per a les Illes Balears

Full d’Encarrec Professional

Què és la fulla per encàrrec professional? És un document de treball que es recomana utilitzar als advocats, ja que permet oferir la resposta adequada a les necessitats d'orientació i d'informació dels clients i, al mateix temps, deixa constància del contingut i dels termes en els quals es fa i s'accepta en encàrrec. Model de fulla per encàrrec professional

Leer más

Darrrers dies per sol·licitar les ajudes en recursos digitals per a l'Advocacia

El Consell General de l'Advocacia Espanyola ha activat el Pla de Recursos Digitals de l'Advocacia, un ambiciós programa d'ajudes dirigit als lletrats i lletrades exercents que s'hagin vist especialment afectats en la seva activitat per la COVID-19 i que té per objecte donar suport als col·legiats i col·legiades en l'adopció i la capacitació en l'ús de mitjans digitals que els …

Leer más
Darrrers dies per sol·licitar les ajudes en recursos digitals per a l'Advocacia

Servei: escanejat de fotocòpies dels expedients en procediments de menors.

Per tal d'evitar o de minimitzar el desplaçament dels lletrats de menors a les seus dels jutjats de Menors quan només es tracti de fotocopiar els expedients i complimentar el tràmit d'al·legacions, s'informa que l'ICAIB presta el servei d'escanejat i d'enviament dels procediments al professional designat. Amb aquesta finalitat, quan el lletrat rebi la resolució de trasllat per fer les …

Leer más

Avís de la Mutualitat de l'Advocacia: necessària i urgent actualització/regularització de situació actual per comunicació obligatòria a la TGSS dels professionals integrats en mútues

S'adjunta al final d'aquestes línies informació de la Mutualitat de l'Advocacia en relació a l'obligació que la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2021 imposa a les mutualitats de previsió social alternatives a el RETA de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, des de l'1 de març de 2021 i abans del mes natural següent …

Leer más

Convocada la primera prova d’accès a l’advocacia de 2021

Adjuntam seguidamentg la convocatoria de la primera prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de l’advocacia d’enguany que se celebrarà de forma online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la UNED. L’avaluació consistirà en una prova escrita objectiva de contingut teòric i pràctic amb contestacions o respostes múltiples i tindrà una durada de 3 hores. …

Leer más

Atenció personalitzada d'Alter Mútua dels Advocats

Recordem que el delegat d'Alter Mútua a les Illes Balears, Eduardo Codina està a la vostra disposició per atendre a tots aquells futurs col·legiats que es vulguin informar sobre les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats per a l'exercici professional per compte propi , així com per a aquells col·legiats no exercents i exercents …

Leer más

Arbitratge i Mediació

Mediació IMIB

Recordem que, per a la resolució pactada de controvèrsies, els lletrats i lletrades poden comptar amb la col·laboració dels professionals de la mediació de la Institució de Mediació dels Illes Balears (IMIB), que compta amb un panell de mediadors a Mallorca, Menora i Eivissa -Formentera. La mediació no exclou la intervenció dels advocats de cada part, sinó que contribueix a …

Leer más

Ofertes

Descomptes a col·legiats en els serveis del Grup TINSA

En virtut del conveni recentment subscrit amb el Grup TINSA, entitat especialitzada en valoració, consultoria i assessorament immobiliari, els col·legiats de l'ICAIB tenen accés a descomptes especials en la contractació dels serveis que ofereix aquest grup empresarial, com, entre d'altres, els de taxació i valoració, la consultoria de caràcter immobiliari, tècnic i d'edificació o la realització de valors especials. Els …

Leer más
Descomptes a col·legiats en els serveis del Grup TINSA

Menú setmanal de plats del dia de Ca na Chinchilla. Disponible també en terrassa!

S'adjunta el menú de plats del dia que, o bé per menjar a la terrassa (fins a les 17.00 hores) o bé per endur, ofereix aquesta setmana Ca na Chinchilla, entitat que ha assumit la gestió del restaurant situat al costat de l'ICAIB Palma. El servei a domicili i per dur es pot demanar als telèfons 971456061 i 616471097.

Leer más
Menú setmanal de plats del dia de Ca na Chinchilla. Disponible també en terrassa!

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.

Novetats del Núvol de Lectura de Tirant Lo Blanch

Informem que poden consultar al web, en aquest cas, amb el carnet col·legial, a través de l'àrea privada, les novetats publicades al servei de Núvol de Lectura, de l'editorial Tirant lo Blanch, a la qual els col·legiats tenen accés gratuït gràcies al conveni signat amb l'ICAIB. L'editorial té instal·lada una instància personalitzada de la seva plataforma, amb tot el fons …

Leer más
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube