TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

TO i ALD. Pagament dels assumptes de gener i febrer de 2018

S’informa que l’ICAIB ha ordenat el pagament d’assumptes del torn d’ofici i de l’assistència lletrada al detingut corresponents als mesos de gener i febrer de 2018 (a les cartes de pagament s’assenyala per error que és el primer i el segon trimestre de l’any). L’ordre de pagament s’ha duit a terme immediatament després de la recepció de la transferència del …

Leer más

5 de juliol. VII Partit de Futbol per la Justícia Gratuïta entre advocats del TO i periodistes

5 de juliol. VII Partit de Futbol per la Justícia Gratuïta entre advocats del TO i periodistes
Entre els actes organitzats amb motiu de la pròxima edició del Dia de la Justícia Gratuïta, es prepara el VII Partit de Futbol 8 entre advocats i advocades adscrits al torn d’ofici i periodistes de diferents mitjans de comunicació de les Illes, que es jugarà el dijous 5 de juliol, a les 20 hores, al camp de futbol de CampuSport …

Leer más

Direcció lletrada en els procediments relacionats amb violència de gènere

Es recorda als lletrats que, d’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 1/04, és obligatori que una víctima de violència de gènere tengui una mateixa direcció lletrada que n’assumeixi la defensa, la qual cosa s’aplica a tots els processos i a tots els procediments administratius que tenguin causa directa o indirecta en la violència patida.

Leer más

Assistència en judici ràpid

Es recorda als lletrats que estan d'alta en el Torn de judicis ràpids que estan obligats a realitzar l'assistència també en els casos en els quals algun representant de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat els avisi a través de la centraleta per a assistir en judici ràpid.

Leer más

Informació sobre comptes bancaris a la fitxa personal de SIGA

S’informa els col·legiats de la possibilitat que a la seva fitxa personal del programa SIGA s’incloguin dos comptes bancaris en el cas que vulguin consignar-ne un per al càrrec de les quotes col·legials i, si s’escau, altres serveis facturats per l’ICAIB, i un altre per percebre els ingressos dels assumptes del torn d’ofici. Els col·legiats que estiguin interessats en aquesta …

Leer más

Calendari de guàrdies d’ALD. 2n semestre del 2018

Informam que s’ha modificat la configuració del calendari de guàrdies per tal d’ajustar-lo a les necessitats reals del servei, de manera que es garanteixi més presència de lletrats de guàrdia en els dies i/o mesos en què estadísticament sempre es produeixen més telefonades per fer assistències, i, en canvi, una presència menor en les jornades, com ara festius i/o caps …

Leer más

Substitucions de guàrdies i consulta del calendari

En cas que no puguin assistir a una guàrdia, els lletrats poden demanar un canvi a l'ICAIB (guardias@icaib.org), per la qual cosa el Col·legi recorrerà al llistat de lletrats inscrits a aquesta finalitat, o bé sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del TO, cas en què s'han de dirigir, també amb tres dies d'antelació, a …

Leer más

Moment de la meritació de la indemnització del torn d’ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents: 1. El 70 %: a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta. b) En apel·lacions civils, en presentar la …

Leer más

Guàrdies.- Telèfon d’incidències en horari no laboral

Es recorda als lletrats de guàrdia que tenen al seu abast un telèfon d’incidències en horari no laboral (648113357) per a resolución i/o comunicació de qüestions urgents. En cas de consultes o comunicacions no urgents, es prega als professionals de guardia que en aquests supòsits es comuniquin amb l’ICAIB dins de l’horari col·legial.

Leer más

TO i ALD.- Actuació davant procediments de delictes lleus

Informam que en relació als procediments de delicte lleu el lletrat ha d’actuar de la manera següent: Si el dia de la guàrdia assisteix a la seu policial en un procediment com a delicte lleu, sempre en el cas en què hi hagi una persona investigada o detinguda, haurà d’assistir-la estant aquesta assistència coberta per l’import del dia de guàrdia. …

Leer más

Guia de bones pràctiques de l'advocat i advocada de la dona víctima de la violència de gènere

S'adjunta tot seguit la «Guía de buenas prácticas del abogado y abogada de la mujer víctima de la violencia de género», elaborat per la Subcomissió de Violència sobre la Dona del Consell General de l'Advocacia Espanyola i actualitzada al mes de febrer de 2018. La guia pretén mostrar, amb una estructura senzilla, la forma de dur a terme una correcta …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org