TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Actes commemoratius de la vuitena edició del Dia de la Justícia Gratuïta

Amb motiu de la vuitena edició del Dia de la Justícia Gratuïta, que tendrà lloc el 12 de juliol, l’ICAIB organitza diferents actes per reconèixer el treball, la dedicació i l’entrega dels professionals adscrits als serveis del torn d’ofici i l’assistència lletrada al detingut. En concret, els actes que es duran a terme són els següents: VII Partit de Futbol …
Llegir més

Substitucions de guàrdies i consulta del calendari

En cas que no puguin assistir a una guàrdia, els lletrats poden demanar un canvi a l'ICAIB (guardias@icaib.org), per la qual cosa el Col·legi recorrerà al llistat de lletrats inscrits a aquesta finalitat, o bé sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del TO, cas en què s'han de dirigir, també amb tres dies d'antelació, a …
Llegir més

Justificació de sobreseïments a través de SIGA

Des del dia 1 de febrer de 2018, el programa SIGA incorpa una nova casulla a fi que els col·legiats puguin justificat els sobreseïments per Internet. Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que …
Llegir més

Moment de la meritació de la indemnització del torn d’ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents: 1. El 70 %: a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta. b) En apel·lacions civils, en presentar la …
Llegir més

Civil.- Demandes d'execució de sentències

En els casos en els quals una demanda d'execució de sentència es produeixi dintre dels dos anys següents a la resolució judicial dictada en instància, la demanda executiva s'entén inclosa dintre de la designació principal, per la qual cosa no procedeix cap designació nova. En canvi, si dintre dels dos anys es registra una segona demanda executiva, el lletrat ho …
Llegir més

Guàrdies.- Telèfon d’incidències en horari no laboral

Es recorda als lletrats de guàrdia que tenen al seu abast un telèfon d’incidències en horari no laboral (648113357) per a resolución i/o comunicació de qüestions urgents. En cas de consultes o comunicacions no urgents, es prega als professionals de guardia que en aquests supòsits es comuniquin amb l’ICAIB dins de l’horari col·legial.
Llegir més

Torn d'ofici: assegurança d'accidents per als lletrats de guàrdia

Es recorda als lletrats adscrits al Torn d'ofici que l'ICAIB té subscrit una assegurança d'accidents amb la Mutualidad de la Abogacía per als col·legiats que estan de guàrdia. En cas de sinistre poden comunicar-ho a antonia.calafell@icaib.org
Llegir més

Formentera: assistència a detinguts

Recordam als col·legiats adscrits al servei d'ALD que els lletrats que siguin requerits per dur a terme una assistència a Formentera poden demanar un tiquet per al vaixell a les oficines de l'ICAIB de la seu d'Eivissa. En cas que l'avís ses faci en horari no col·legial i, per tant, el lletrat hagi d'abonar l'import del bitllet, podrà recuperar- lo …
Llegir més
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org