TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

TO y ALD.- Pagat el mes de maig

L’ICAIB ha ordenat, en data 6 de juliol, el pagament d’assumptes del torn d’ofici i de l’assistència lletrada al detingut corresponents al mes de maig de 2018. L’ordre de pagament s’ha duit a terme immediatament després de la recepció de la transferència del Ministeri de Justícia, que és l’organisme encarregat d’abonar aquests serveis a la Comunitat Autònoma balear. La previsió …
Llegir més
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org