TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.
Requeriment de l'Advocacia al ministeri de Justícia per al pagament urgent del Torn d'Ofici

Davant el gran retard en l'abonament dels assumptes del Torn d'Ofici i l'incompliment pel ministeri de Justícia dels compromisos assolits amb l’Advocacia Espanyola relatius al pagament mensual de les certificacions de les actuacions dutes a terme en el marc del sistema de l'Assistència Jurídica Gratuïta pels advocats i els col·legis d'advocats en el territori de la seva competència, el Consell General de l'Advocacia Espanyola ha informat que en data 29 d'octubre ha remès requeriment formal a la ministra perquè es procedeixi al pagament dels mesos de juliol, agost i setembre encara pendents, així com als interessos meritats.

El Consell afegeix que si persisteix l'actual situació d'impagament i d'incompliment, que, recorda, constitueix la vulneració dels terminis de pagament establerts en la Llei 1/1996 i en el seu reglament de desenvolupament, adoptarà, durant el Ple del Consell previst per al dia 7 de novembre, totes les mesures i accions que s'estimin oportunes per defensar els drets dels advocats adscrits al Torn.
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org