CIRCULAR
Apreciado/a reader reader le remitimos este boletín que esperamos sea de su interés.

URGENT. Llista de lletrats voluntaris per atendre dos nous serveis d’orientació jurídica gratuïta: SOJ penitenciari i SOJ per a persones majors i/o amb diversitat funcional en situació de dependència


Informam els col·legiats que el 27 de setembre de 2018 s’ha rebut una resolució de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per la qual s’autoritza una subvenció a l’ICAIB per desenvolupar i posar en funcionament dilluns que ve, dia 1 d’octubre, dos nous serveis d’orientació jurídica gratuïta: SOJ penitenciari i SOJ per a gent gran i/o amb diversitat funcional en situació de dependència.

El servei, que coordinarà l’ICAIB, es prestarà, en el cas del SOJ, als centres penitenciaris de Mallorca, els dilluns, dimecres i divendres, en horari d’horabaixa encara per determinar, i els dies 1 i 15 de cada mes (o el dia hàbil següent si aquests cauen en festiu), en idèntic horari de guàrdia, als centres de Menorca i Eivissa. El SOJ per a les persones dependents, al qual els usuaris podran accedir mitjançant un sistema de cita prèvia centralitzat al Col·legi, serà atès els dimarts i dijous a Mallorca, i els dies 1 i 15 de cada mes a les altres dues illes, en tots els casos en horari de 08.00 a 15.00 hores.

Pel que fa a les retribucions dels lletrats que s’inscriguin, s’ha previst, en el servei penitenciari, el pagament de 42,5 euros bruts per assistència, amb un màxim de nou assumptes diaris, mentre que per al SOJ de gent gran i/o dependents aquesta quantitat serà de 31 euros bruts i un màxim de quatre assistències diàries.

Per tal de poder atendre el ràpid inici d’aquests serveis, els lletrats interessats a formar part dels nous torns han d’enviar la sol·licitud, abans del 30 de setembre, al correu electrònic anapilar.lopez@icaib.org, en el qual han d’especificar el torn concret i l’illa on es prestarà el servei. Aquest termini s’ampliarà més endavant.

És important tenir en compte que l’activitat es limita a un assessorament previ i/o una primera orientació, de manera que els professionals assignats a aquests serveis no poden assumir els assumptes, ni dur a terme directament o indirectament les actuacions judicials o extrajudicials que podrien provenir o derivar de les consultes ateses en el marc d’aquest servei. En conseqüència, en aquests casos, informaran els usuaris de la necessitat de contractar els serveis d’altres professionals de l’advocacia o, si escau, dels requisits i el procediment per sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta.

S’informa, finalment, que la subvenció autoritzada és per al període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 d’octubre de el 2019.

Més endavant s’informarà amb més detall de les obligacions derivades de la prestació d’aquest servei, com, entre d’altres, l’emplenament d’un imprès per cadascuna de les assistències duites a terme, així com d’altres especificacions organitzatives.

Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org