TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

20/12/2018.- Nova reunió informativa sobre els serveis del Torn d'Ofici i ALD

Dins del compromís de la Junta de Govern de mantenir un contacte periòdic de caràcter informatiu amb els lletrats i les lletrades adscrits al Torn d'Ofici i a l'Assistència Lletrada al Detingut, es convoca els col·legiats a la pròxima reunió, prevista per al dia 20 de desembre , a les 16:00 hores, a l'ICAIB Palma, amb videoconferència a les seus …
Leer más

Informació sobre la factura dels pagaments del TO i ALD derivats de l'actualització de barems

S'informa als col·legiats que, per instruccions del Consell General de l'Advocacia Espanyola, en les factures corresponents als pagaments del Torn d'Ofici derivats de l'actualització dels barems (amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2018) s'han operat una sèrie de canvis, que figuren en la factura com "moviments diversos". Aquestes modificacions es deuen al fet que des del Consell han …
Leer más

Bestretes bancàries dels pagaments del Torn d'Ofici i ALD

Informam els col·legiats que l'ICAIB manté negociacions amb diferents entitats bancàries perquè els col·legiats puguin accedir, en condicions de finançament especials, a crèdits professionals de bestreta de les quantitats a percebre pels assumptes del Torn d'Ofici i de l'Assistència lletrada al detingut . De moment, s'ha arribat a acords en aquest sentit amb Banc Sabadell i Arquia Banca, als quals …
Leer más

Recordatori sobre els pagaments del TO del darrer trimestre de 2018

Recordam als col·legiats que, tal com s'ha informat en diferents reunions informatives i per circular, i tot i que el compromís dels poders públics és el pagament mensual, la Disposició transitòria segona del Reial Decret 72/2018, de 19 de febrer, preveu que el pagament de les subvencions corresponents al darrer trimestre de l'any 2018 pel que fa a l'assistència jurídica …
Leer más

TO i ALD.- Pagat el mes d'octubre

S'informa que en data 14 de desembre, l'ICAIB ha donat l’ordre de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i de l'Assistència Lletrada al Detingut corresponents al mes d'octubre de 2018. Els professionals adscrits a ambdós serveis poden consultar i / o descarregar la carta de pagament dels assumptes des del lloc web de l'ICAIB i, concretament, des del programa SIGA-Torn …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org