TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Dins del compromís de la Junta de Govern de mantenir un contacte periòdic de caràcter informatiu amb els lletrats i les lletrades adscrits al Torn d’Ofici i a l’Assistència Lletrada al Detingut, es convoca els col·legiats a la pròxima reunió, prevista per al dia 24 de gener, a les 16:00 hores, a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a les seus col·legials, organiztada amb l’objectiu de comunicar qualsevol novetat que s’hagi pogut produir i/od’ intercanviar propostes que permetin millorar la prestació d’aquests serveis.
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org