TURNO-CAT

28/02/2019. Nova reunió informativa sobre els serveis del torn d’ofici i ALD

Es convoquen els col·legiats adscrits al torn d’ofici i a l’assistència lletrada al detingut a una reunió el dia 28 de febrer, a les 16.00 hores, a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a les seus de Menorca i Eivissa. Aquestes sessions s’organitzen amb l’objectiu de comunicar qualsevol novetat que es produeixi i d’intercanviar propostes que permetin millorar l’organització i la prestació …
Llegir més

Guàrdies. Telèfon d’incidències en horari no laboral

Es recorda als lletrats de guàrdia que tenen al seu abast un telèfon d’incidències en horari no laboral (648113357), operatiu fora de l’horari col·legial i els cap de setmana, per resoldre o comunicar temes urgents. En cas de consultes o comunicacions no urgents, es demana als professionals de guàrdia que es posin en contacte amb l’ICAIB dins l’horari col·legial.
Llegir més

Guàrdies d’ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria – 24 hores

Els lletrats de guàrdia han d’estar localitzables, disponibles o trobar-se físicament en el partit judicial on s’estigui fent la guàrdia durant les 24 hores del servei (de 9:00 h a 9:00 h. del dia següent), excepte causa justificada documentalment.
Llegir més

Avís de centraleta amb diversos detinguts

Atès que l'objectiu principal amb el qual es va implantar la centraleta de guàrdia és distribuir equitativament les assistències, totes han de ser assignades des de la centraleta. No obstant això, en els casos en què a les mateixes dependències hi hagi diversos detinguts que necessitin assistència, hi ha la possibilitat que un mateix lletrat faci un màxim de tres …
Llegir més

Termini de presentació de les assistències de guàrdia

Es recorda que els professionals disposen fins al darrer dia hàbil de cada mes per presentar les assistències que han fet durant aquest període, excepte les que hagin dut a terme durant la darrera setmana, per a les quals el termini acaba el dia 4 del mes següent.
Llegir més

Mostreig de justificacions del torn d'ofici

L'ICAIB ha fet el mostreig per justificar les actuacions corresponents al mes de gener per tal de fer els controls aleatoris sobre les justificacions presentades i també els informes d'assistència lletrada al detingut. En aquest sentit, els lletrats han de conservar la documentació acreditativa d'aquestes actuacions, ja que l’han de presentar en el cas que els la sol·licitin.
Llegir més
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org