TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Publicada en el BOE l'ordre d'actualització dels barems del Torn d’Ofici

S'informa als col·legiats que en data 13 de novembre de 2018 s'ha publicat en el BOE l'Ordre d'actualització dels mòduls del barem de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i l'assistència lletrada al detingut que contempla increments d'entre el 20 i el 35% en la majoria dels mòduls, augments que, si bé constitueixen un avanç, l'advocacia segueix considerant insuficients, per …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org