TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.
Tal com es va acordar durant la reunió del Torn d'Ofici celebrada en data 19 de març a l'ICAIB, es convoca a tots els col·legiats a una concentració de protesta que té per objecte posar de manifest el malestar de l'advocacia del Torn d'Ofici per els "reiterats incompliments» per part del ministeri de Justícia pel que fa als pagaments dels assumptes de Justícia gratuïta, així com per la seva inacció a l’hora de seguir avançant en la negociació de millora dels actuals barems.

La concentració tindrà lloc el dia 26 de març, a les 13:30 hores davant els Jutjats de Sa Gerreria, en el cas de Mallorca, i davant els jutjats de Maó, a Menorca. A Eivissa, els lletrats assistents a la reunió varen descartar, de moment i per àmplia majoria, la realització de concentracions.

Durant la trobada no es va descartar la possible convocatòria, més endavant, de possibles aturades parcials del servei, la realització de les quals dependrà tant de les accions que puguin decidir els degans dels col·legis d'advocats de l'anomenat territori comú durant la trobada que se celebrarà al Consell General de l'Advocacia el dia 29 de març, com, sobretot, de la resposta que pugui oferir el ministeri a les reivindicacions del col·lectiu. Tot i que està per determinar l'organització d'aquestes aturades, no es descarta que en una primera fase poguessin afectar, en dies pendents encara de fixar, als assenyalaments en els quals hi hagi intervenció de lletrat del TO, excepte en causes amb pres, mentre que en una segona etapa podria plantejar-se la realització d'aturades, durant un interval temporal al matí, en el servei de guàrdia, llevat del cas de les assistències en assumptes de violència de gènere i menors
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org