TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Plataforma de permutes. El canvi de guàrdia deu ser confirmat

Es recorda als col·legiats que l'oferta d'una guàrdia per ser permutada a través de la plataforma de recent creació (https://extranet.icaib.org/#homepage) no comporta la seva acceptació automàtica, de manera que mentre no es rebi la confirmació de la permuta persisteix l'obligació de fer la guàrdia en el dia inicialment assignat.
Leer más

Avís important.- Justificació d'actuacions per designacions anteriors a l'1 de gener de 2018

Recordam que actualment és l'ICAIB el que du a terme la justificació en SIGA d'aquelles actuacions derivades de designacions anteriors l'1 de gener de 2018 i dutes també amb anterioritat a aquesta data, per la qual cosa es prega als lletrats que tinguin assumptes pendents en aquest sentit que enviïn la documentació corresponent al correu electrònic sonia.vico@icaib.org (si és un …
Leer más

Elaboració del llistat de substituts per guàrdies del mes d'agost

Es comunica als advocats que estiguin interessats a ser inclosos en la llista de substituts per a les guàrdies del mes d'agost, que poden enviar la seva sol·licitud, abans del 15 de juliol a la direcció guardias@icaib.org, especificant el torn concret.
Leer más

Assistències corresponents al torn de la guàrdia

Recordam als lletrats que estiguin de guàrdia que, excepte indicació expressa de l'ICAIB per necessitats del servei, únicament poden fer assistències corresponents al torn de la guàrdia, amb l'excepció dels lletrats de guàrdia de violència de gènere, que hauran d'assumir la defensa de la víctima en cas de denúncies creuades.
Leer más

TurnoMedia Balears: mediació específica per al torn d'ofici

Recordam als col·legiats adscrits al torn d'ofici que, en cas que rebin alguna queixa per part del justiciable, l'ICAIB posa a la seva disposició, de forma totalment gratuïta, el servei de TurnoMedia Balears, mitjançant el qual s'ofereix una oportunitat de resoldre les discrepàncies d'una forma directa, àgil i ràpida, amb la intervenció d'un mediador professional pertanyent al registre de la …
Leer más

Dades econòmiques a les sol·licituds de justícia gratuïta de violència de gèneres

Es recorda que les sol·licituds de justícia gratuïta de violència de gènere s’han de lliurar amb les dades econòmiques de la sol·licitant emplenats.
Leer más

Agost. Torn d'ofici de Laboral a Palma i Eivissa

S'informa que s'ha creat una llista del Torn d'Ofici laboral de Palma i Eivissa únicament per a possibles nomenaments a fer, per assumptes urgents, durant el mes d'agost. Qui estigui interessat a inscriure’s en aquesta llista, poden dirigir la seva sol·licitud per escrit al Col·legi o per correu electrònic a turnodeoficio@icaib.org, fins al dia 15 de juliol i amb indicació …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org