TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

ALD : assegurança d'accidents per als lletrats de guàrdia

Es recorda als lletrats adscrits al servei d’ALD que l'ICAIB té subscrit una assegurança d'accidents amb la Mutualidad de la Abogacía per als col·legiats que estan de guàrdia. En cas de sinistre poden comunicar-ho a antonia.calafell@icaib.org
Leer más

Notificació d'incidències durant l'assistència a persones estrangeres

A fi de facilitar la defensa òptima de les persones migrants i de garantir que l'assistència lletrada a aquestes persones es pugui dur a terme en una entrevista prèvia individualitzada, reservada i amb l'ajuda d'un servei efectiu de traducció, el Consell General de l'Advocacia Espanyola, que ha instat la protecció del Defensor del Poble en aquest sentit, prega als lletrats …
Leer más

Justificació d’actuacions posteriors a una compareixença per ordre de protecció o una visita a presó

Es recorda que les actuacions fetes amb posterioritat a la justificació d’una compareixença de l’art.544 LeCrim o d’una visita a la presó s’han de comunicar al Departament de Torn d’Ofici per tal de ser incloses al programa SIGA.
Leer más

Mostreig aleatori de justificacions del Torn d’Ofici

S’informa que s’ha dut a terme el mostreig per a la justificació de les actuacions corresponents al mes d’agost, d’acord amb allò que s’estableix a la Directriu VI de les Directrius del Torn d’Ofici, en la qual s’assenyala que la Comissió del Torn d’Ofici durà a terme “controls aleatoris de les justificacions presentades, així com dels informes d’assistència lletrada al …
Leer más

Guàrdies. Telèfon d’incidències en horari no laboral

Es recorda als lletrats de guàrdia que tenen al seu abast un telèfon d’incidències en horari no laboral (648113357), operatiu fora de l’horari col·legial i els cap de setmana, per resoldre o comunicar temes urgents. En cas de consultes o comunicacions no urgents, es demana als professionals de guàrdia que es posin en contacte amb l’ICAIB dins l’horari col·legial.
Leer más

Compareixença per a ordres de protecció

Recordam als col·legiats que, d’acord amb el Reial decret 1544/2055, en les compareixences per ordres de protecció només són abonables les que s’inclouen en l’article 544 de la LeCrim.
Leer más

Torn d'Ofici Mallorca.- Presentació dels escrits d'insostenibilitat

Recordam que, atesa la instrucció procedent de Gerència de Justícia, els escrits d’insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d’Ofici en els tres partits judicials de Mallorca s'han de presentar directament davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, que és l'organisme competent per a la seva tramitació, que té la seva seu al carrer Posada de …
Leer más

Consultes a l'ICAIB sobre procediments concrets

Davant les consultes que de vegades fan els col·legiats sobre qüestions concretes de cóm procedir en un procès determinat, es recorda que l'ICAIB no pot intervenir en la direcció lletrada d'un procediment, ja que, entre altres factors, no coneix l'expedient ni les circumstàncies concretes del client. En aquest sentit, la funció d'orientació que pot dur a terme el Col·legi només …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org