CIRCULAR
Apreciat/da reader reader

ESTRANGERIA.- AVÍS URGENT SOBRE PRESENTACIÓ DE RECURSOS D'ALÇADA CONTRA DEVOLUCIONS I / O ALTRES DECISIONS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

S'informa als col·legiats que des de l'àrea de Treball i Immigració de la Delegació del Govern a les Illes Balears recorden que, en virtut del que estableix l'article 14 de la Llei 39/2015, "els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria "estan obligats a realitzar a través de mitjans electrònics qualsevol tràmit d'un procediment administratiu jo actuació professional amb les administracions públiques, de manera que, indiquen, els recursos d'alçada contra acords de devolució o altres decisions administratives que no es presentin per via telemàtica en els registres a tal efecte, no seran admesos.

Així mateix informen que els recursos presentats per mail en el correu electrònic infoextra.illesbalears@correo.gob.es no es tenen per presentats en cap cas.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube