TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Concurs per a cobrir set places del SOJ a Mallorca.- Presentació de sol·licituds fins a les 14.00 hores del dia 12 de novembre

Adjuntem al final d'aquestes línies les convocatòries aprovades per la Junta de Govern per a cobrir un total de set places en el Servei d'Orientació Jurídica i, concretament, cinc al SOJ de Palma, una al d'Inca i una altra al SOJ de Manacor. El servei es prestarà en règim d'arrendament de serveis l'1 de gener a 31 de desembre de …
Leer más

Descàrrega de les cartes de pagament del Torn d'Ofici

Els professionals adscrits al servei del Torn d'Ofici i ALD poden consultar i/o descarregar-se la carta de pagament dels assumptes des del lloc web de l'ICAIB i, concretament, des del programa SIGA- Torn d'ofici- Facturacions- Facturació- Descarregar.
Leer más

Direcció lletrada en els procediments relacionats amb violència de gènere

Es recorda als lletrats que, d’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 1/04, és obligatori que una víctima de violència de gènere tengui una mateixa direcció lletrada que n’assumeixi la defensa, la qual cosa s’aplica a tots els processos i a tots els procediments administratius que tenguin causa directa o indirecta en la violència patida.
Leer más

Presentació de justificants de ALD

D'acord amb les Directrius del Torn d'Ofici, es recorda que els lletrats d'alta en el servei de ALD han de presentar en les oficines del ICAIB les assistències de guàrdia i la documentació relativa a la justícia gratuïta en el termini de set dies des de la seva realització.
Leer más

Concurs - convocatòria d'una plaça per a l'atenció dels telèfons d'incidències i de centraleta de guàrdies d'ALD. Sol·licituds fins a les 14:00 h del dia 12 de novembre

La Junta de Govern ha convocat un concurs per cobrir la plaça de control dels telèfons d'incidències i de centraleta de guàrdies d'ALD en horari no laboral de l'ICAIB. Aquest servei es prestarà en règim d'arrendament de serveis l'1 de gener a 31 de desembre de 2020 i les funcions consistiran al'atenció del telèfon d'incidències assignat per a urgències de …
Leer más

Lletrats d’alta en més d’un partit judicial

Recordam als col·legiats que les directrius del torn d’ofici estableixen que els lletrats tenen l’obligació d’atendre els seus clients d’ofici en el partit judicial del qual procedeix la designació.
Leer más

Torn d'Ofici Mallorca.- Presentació dels escrits d'insostenibilitat

Recordam que, atesa la instrucció procedent de Gerència de Justícia, els escrits d’insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d’Ofici en els tres partits judicials de Mallorca s'han de presentar directament davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, que és l'organisme competent per a la seva tramitació, que té la seva seu al carrer Posada de …
Leer más

MANACOR: TO Estrangeria

Els lletrats inscrits al torn d’estrangeria han d’assistir els ciutadans estrangers als partits judicials de Palma i Manacor. Per tant, en cas d’estar de guàrdia en aquest torn i el Grup d’Estrangers de la Comissaria de Manacor i/o el Jutjat de Guàrdia de Manacor sol·liciten assistència, els lletrats s’hi han de desplaçar.
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org