TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Resum dels assumptes principals tractats a la reunió de dia 27/02/2020

Es fa tot seguit un resum de les principals qüestions que es varen tractar en el decurs de la reunió dels professionals del Torn d’ofici i ALD i membres de la Junta de Govern el passat 27 de febrer de 2020. EVIDENTS MOSTRES D’ACOSTAMENT A L’ADVOCACIA DEL NOU MINISTRE DE JUSTÍCIA La reunió va començar amb la intervenció del degà, …
Leer más

Protocol de bones pràctiques en l'assistència lletrada a les persones detingudes

S'adjunta tot seguit la guia de bones pràctiques en l'assistència lletrada a les persones detingudes, que recentment ha actualitzat el Col·legi d'Advocats de Madrid, atès que es tracta d'una publicació molt completa que recull moltes de les situacions amb les que diàriament es troben els professionals de l'advocacia en les assistències a detinguts.
Leer más

Plataforma ICAIB per a permuta de guàrdies d'ALD

Recordam que a l’enllaç https://extranet.icaib.org/ està operativa la plataforma que permet que els lletrats que no puguin assistir a una guàrdia el dia assignat puguin sol·licitar una permuta amb altres companys del mateix torn. El programa, que requereix l'ús del carnet col·legial, ha estat ideat pel departament de Sistemes de l'ICAIB amb el triple objectiu d'agilitzar els canvis de guàrdia …
Leer más

Eivissa.- Necessitat de noves altes en el TO de Laboral

Informem als lletrats que, ateses les necessitats del servei, cal incrementar el nombre d'altes en el Torn d'Ofici de Laboral de el partit judicial d'Eivissa. Els lletrats que estiguin interessats a formar part d'aquest torn poden enviar la seva sol·licitud o bé a l'adreça turnodeoficio@icaib.org o bé a eivissa@icaib.org Els requisits són els mateixos que els exigits per als torns …
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org