CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da [subscriber:firstname | default:reader] [subscriber:lastname | default:reader] li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

Protocol per a la suspensió d'actes judicials per maternitat o paternitat dels professionals de l'advocacia

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha aprovat la proposta de protocol remès per l'ICAIB i elaborat per la Comissió d'Igualtat del Col·legi per facilitar la suspensió d'actes judicials per causa de maternitat o paternitat dels professionals de l'advocacia. Tal com es pot veure en el document adjunt, el TSJIB donarà trasllat d’aquest protocol a tots els òrgans …
Leer más
Protocol per a la suspensió d'actes judicials per maternitat o paternitat dels professionals de l'advocacia

22/01/2020.- Presentació a l’ICAIB del Registre de Impagats Judicials, una nova eina per al cobrament de deutes judicials

Representants del Consell General de l'Advocacia Espanyola presentaran el pròxim 22 de gener a la seu de l'ICAIB Palma amb videoconferència a la resta de seus, a les 18:00 hores, el Registre de Impagats Judicials, una nova eina per reclamar i consultar impagaments amb sentència judicial ferma. A la sessió informativa s'explicarà el funcionament i els avantatges de primer fitxer …
Leer más

Avís.- Interrupció temporal del sistema LexNET

La Subdirecció General de Noves Tecnologies del ministeri de Justícia ha informat que des de les 20:00 hores del dia 24 de gener fins les 17:30 hores del dia 26 de gener, el sistema LexNET no estarà disponible com a conseqüència de tasques de manteniment. Una vegada que s'hagi restablert el servei, aquest organisme publicarà els justificants corresponents als llocs …
Leer más

MALLORCA Canvis importants en la tramitació dels NIES per representació.- Instrucció d’acompanyar les sol·licituds amb poder notarial

Recordem que des del 17 de desembre de 2019 operen dos canvis importants en la tramitació dels NIE a Palma, de manera que, segons instruccions de la Prefectura Superior de Policia a Balears, "el NIE per representació requereix de poder notarial". Precisament aquest és el motiu pel qual, han informat a l'ICAIB des de policia, els NIE que aquest organisme …
Leer más

TO i ALD.- Pagat el mes d'octubre de 2019

Informem als col·legiats que en data 9 de gener de 2020 el ICAIB ha ordenat el pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i ALD corresponents al mes d’octubre de 2019. Aquesta transferència es fa de forma immediata a la recepció, a l'ICAIB, dels fons procedents del ministeri de Justícia. L’ICAIB espera que en breu termini el ministerio dugui a terme …
Leer más

Consignacions judicials: conveniència de fer constar les dades completes i d'identificar el concepte de l'ingrés

La Comissió mixta ICAIB-Lletrats de l'Administració de Justícia recorda la conveniència de que en els dipòsits i les consignacions judicials es faci constar les dades completes de les parts, inclòs telèfon de contacte de la persona que efectua l'ingrés, així com la correcta identificació del concepte d’aquest.
Leer más

Presentades dues candidatures per a les eleccions a la Junta Directiva de l’Agrupació de Joves Advocats

Informem que s’han presentat dues candidatures a les eleccions convocades per cobrir els càrrecs de la Junta Directiva de l’Agrupació de Joves Advocats de les Illes Balears (AJAIB), que tindran lloc el dia 27 de gener de 2020, de les 10:00 a les 13:00 hores, a la seu de l’ICAIB Palma. En concret, les dues candidatures són: Candidatura “AJAIB SOM …
Leer más
Presentades dues candidatures per a les eleccions a la Junta Directiva de l’Agrupació de Joves Advocats

Vídeo explicatiu sobre la inscripció en el Registre Mercantil dels prestadors de serveis

Atesa la claredat expositiva de la presentació i l'interès que pot tenir per als col·legiats, s'informa que en l’enllaç https://tv.uvigo.es/video/5dfc67f71e19c048822dfef3 es pot consultar el vídeo explicatiu sobre la inscripció en el Registre Mercantil dels prestadors de serveis, que ha elaborat el senyor Jaume Aneiros Pereira, advocat i professor de Dret Financer i Tributari a la Universitat de Vigo.
Leer más

Cultura i Oci

31/01/2020.- Visita cultural “Palma a la primera meiatat del segle XX: la ciutat alta”

El divendres 31 de gener estrenem les visites culturals de l’any 2020 amn una proposta que ens permetrà conèixer, a través de diferents llocs emblemàtics i representatius de la part alta de la ciutat, la història de Palma a la primera meitat del segle XX. En la visita, d'unes dues hores de durada i que en aquesta ocasió dirigirà el …
Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube