TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Objectiu: aconseguir que Justícia pagui totes les actuacions del torn d’ofici, incloses les que es duguin a terme per designació judicial

Aconseguir que el ministeri assumeixi el pagament de tots els assumptes que duen a terme els advocats i les advocades del torn d’ofici, amb independència que, posteriorment, l’encausat obtingui o no el benefici de l’assistència jurídica gratuïta, aquest és l’objectiu que s’han marcat el Consell General de l’Advocacia Espanyola i tots els col·legis d’advocats de l’anomenat territori comú per posar …
Leer más

Substitucions i permutes de guàrdies en el Torn d'ALD de Penal General, Menors, DUD, Estrangeria i VD i consulta del calendari

S'informa que en el cas en què els lletrats no puguin assistir a una guàrdia, poden fer dues coses: Demanar una substitució a l'ICAIB (guardias@icaib.org), per a la qual cosa el Col·legi utilitzarà la llista dels lletrats que lliure i voluntàriament s'han inscrit per fer substitucions. També poden sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company del …
Leer más

Mallorca i Menorca ALD Penal General

Es recorda als lletrats que, en el cas de fer una assistència davant els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat en el Torn Penal General, en el supòsit d'un posterior trasllat als Jutjats, aquest ha de ser assistit pel mateix lletrat de ofici que li ha assistit a Policia.
Leer más

Violència de Gènere.- Direcció lletrada dels procediments

Es recorda als lletrats que, d’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 1/04, és obligatori que una víctima de violència de gènere tengui una mateixa direcció lletrada que n’assumeixi la defensa, la qual cosa s’aplica a tots els processos i a tots els procediments administratius que tenguin causa directa o indirecta en la violència patida.
Leer más

Consulta del calendari de guàrdies

Recordem als col·legiats que poden consultar el calendari de guàrdies amb el carnet col·legial en la plataforma de permutes creada per l’ICAIB (https://extranet.icaib.org/).
Leer más

Assistència en judici ràpid

Es recorda als lletrats que estan d'alta en el Torn de judicis ràpids que estan obligats a realitzar l'assistència també en els casos en els quals algun representant de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat els avisi a través de la centraleta per a assistir en judici ràpid.
Leer más

Lletrats d’alta en més d’un partit judicial

Recordam als col·legiats que les directrius del torn d’ofici estableixen que els lletrats tenen l’obligació d’atendre els seus clients d’ofici en el partit judicial del qual procedeix la designació.
Leer más

MANACOR: TO Estrangeria

Els lletrats inscrits al torn d’estrangeria han d’assistir els ciutadans estrangers als partits judicials de Palma i Manacor. Per tant, en cas d’estar de guàrdia en aquest torn i el Grup d’Estrangers de la Comissaria de Manacor i/o el Jutjat de Guàrdia de Manacor sol·liciten assistència, els lletrats s’hi han de desplaçar.
Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org