CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

29/07/2020.- Junta General Ordinària. Compte de resultats i ressenya de l'activitat col·legial de 2019.

La Junta de Govern convoca els col·legiats a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc de forma presencial a l'ICAIB Palma, amb videoconferència a les seus d’Eivissa, Inca, Manacor i Menorca, el dia 29 de juliol de 2020, a les 19:00 hores. Entre els punts de l'ordre del dia figuren l'examen i la votació del compte general d'ingressos i despeses …

Leer más

Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears

Atès que, excepte en aquells casos en què sigui estrictament necessari, l'atenció de les consultes als jutjats i tribunals es farà de forma exclusiva per telèfon o per correu electrònic, s'adjunta la llista amb les adreces i dades de contacte de tots els òrgans judicials de les illes.

Leer más
Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears

IIConcurs de Dibuix "Tots som iguals. Tots som diferents "

L'ICAIB convocael II Concurs de Dibuix "Tots som iguals. Tots som diferents ", amb tres categories i en el qual poden participar infants de fins a 12 anys d'edatdescendents dels col·legiats de l'ICAIB. El termini per presentar els dibuixos, que han de versar necessàriament sobre les diferències que poguin existir entre els seus diferents companys de clase i la integració …

Leer más

Novetats de la campanya de l'impost de societats

Des del Fòrum d'Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris informen que ja s'ha publicat a l’AEAT el banner de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents, exercici 2019, que es pot consultar aquí (https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inici/La_Agencia_Tributaria/Campanes/_Campanas_/_comp_Sociedades/_comp_Sociedades.shtml). Informen així mateix que es troben disponibles les dades fiscals corresponents a l'exercici 2019 per assistir en l'ompliment del model 200 (Consulta …

Leer más

Palma.- Prova pilot per a la reanudació limitada del servei de tramitació de NIES

Ateses les diferents gestions dutes a terme per l'ICAIB i altres col·legis professionals davant la prefectura superior de Policia per tractar de donar solució i poder reiniciar el servei col·legial de tramitació de NIES per representació que s'ofereix als col·legiats, s'informa que, atenent a l'interès general, i sense perjudici de les noves millores que se seguiran tractant amb l'autoritat policial, …

Leer más

Correu electrònic per a propostes i suggeriments en matèria de Dret laboral

S'informa que la recentment reactivada Secció de Dret Laboral ha obert un canal de comunicació electrònica (buzon.laboral@icaib.org), per tal que aquells col·legiats que estiguin interessats puguin fer propostes i suggeriments sobre les activitats, formatives o d'una altra classe, que consideren que es podrien posar en marxa en aquesta secció, o bé per expressar la seva voluntat de participar-hi.

Leer más

Model de sol·licitud de suspensió de judici per maternitat / paternitat i seguiment de l'aplicació del protocol

S'adjunta al final d'aquestes línies el model per a la sol·licitud de suspensió de vistes per maternitat i / o paternitat dels professionals de l'advocacia. Així mateix, i a fi de poder dur a terme un seguiment sobre l'aplicació del protocol de suspensió de judicis en els diferents tribunals de les illes, es prega als col·legiats que hagin fet ús …

Leer más

Reactivat fins al 10 de juliol el termini per presentar-se al 5è Concurs de relats breus en llengua catalana

S’informa que en data 22 de juny s’ha reactivat el termini de presentació de relats per al 5è Concurs de relats breus en llengua catalana, que romandrà obert fins al 10 de juliol. Al concurs es poden presentar tots els col·legiats de l'ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i …

Leer más

Inca. La seu col·legialromandrà tancada els dies10, 17, 24 i 31 de juliol

S'informa als col·legiatsque els dies 10, 17, 24 i 31 de juliol, la seu d'Incaromandrà tancada.

Leer más

Manacor.- La seu de l'ICAIB estarà tancada els dies 24 i 31 de juliol

Informem que la seu col·legial de Manacorromandrà tancada els dies24 i 31 de juliol, mentre que els dies 23 i 30 estarà oberta de les 09.00 a les 13.00 hores.

Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.

Biblioteca : novetats bibliogràfiques

Ja poden consultar les novetats bibliogràfiques d'aquest mes. Recordem als col·legiats que en el correu electrònic biblioteca@icaib.org poden realitzar els suggeriments sobre aquells llibres que considerin oportú que han de ser adquirits pel Col·legi. Informem també, que per als col·legiats d'Eivissa i Menorca, el préstec dels llibres es fa per correu postal, facilitant la seva devolució a la seu corresponent.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube