TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Pagat el mes d'abril de 2020

S'informa que en data 13 de juliol l'ICAIB ha rebut la transferència del Ministeri de Justícia corresponent als assumptes justificats en el mes d'abril de 2020 i que de forma immediata s'ha donat l'ordre de pagament corresponent a les entitats bancàries.

Leer más

Informació sobre la signatura del justiciable en les sol·licituds de justícia gratuïta

Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, es reinstaura la necessitat que les sol·licituds de justícia gratuïta vagin signades pel justiciable. No obstant això, en els casos en què l'assistència a la persona detinguda es faci de forma telemàtica o per telèfon, els col·legiats tenen dues opcions: o bé demanar la signatura del justiciable durant el transcurs de la causa o bé, …

Leer más

Torn d’ofici, advocacia de primera

Amb motiu de la celebració de la X edició del Dia de la Justícia Gratuïta, l'ICAIB vol retre homenatge als més de 700 advocats que vertebren, a les illes, els serveis d'assistència jurídica gratuïta; reconèixer el seu ferm compromís envers la igualtat de totes les persones davant la Justícia, i agrair l'esforç extraordinari dels qui, un cop més, han demostrat …

Leer más

Presentació dels justificants de les assistències (o per email o presencial)

Recordem als col·legiats que poden presentar elsjustificants de les assistènciesrealitzades durant el servei de guàrdia o bé de forma presencialo bé per correu electrònic, si bé emprant només una de les dues vies. Els correus electrònics per a la presentació dels justificantsde les assistències per mail són guardias@icaib.org enel cas de Palma; inca@icaib.org; manacor@icaib.org;menorca@icaib.org; eivissa@icaib.org.

Leer más

Plataforma ICAIB per a permuta de guàrdies d'ALD

Recordam que a l’enllaç https://extranet.icaib.org/ està operativa la plataforma que permet que els lletrats que no puguin assistir a una guàrdia el dia assignat puguin sol·licitar una permuta amb altres companys del mateix torn. El programa, que requereix l'ús del carnet col·legial, ha estat ideat pel departament de Sistemes de l'ICAIB amb el triple objectiu d'agilitzar els canvis de guàrdia …

Leer más

Moment de la meritació de la indemnització del torn d’ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents: 1. El 70 %: a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta. b) En apel·lacions civils, en presentar la …

Leer más

Informació sobre els mostrejos aleatoris

En atenció a les propostes formulades per alguns col·legiats de cara a evitar qualsevol tipus de susceptibilitat derivada dels mostrejos aleatoris i, al mateix temps, en compliment del necessari control de les certificacions del torn d'ofici que la llei d'assistència jurídica gratuïta imposa als col·legis d'advocats, s'informa que a partir del mes de juliol de 2020 els mostrejos mensuals aleatoris …

Leer más

Torn d'Ofici: Avís per als lletrats designats en assumptes penals

Es recorda als lletrats designats en torn d'ofici per a assumptes penals que, de conformitat amb allò que estableix l'art. 31 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, la seva actuació professional s'estén durant tot el procediment, i per tant, la seva intervenció no s'esgota amb la celebració del judici oral. En fase d'execució, els lletrats …

Leer más

Consulti les seves guàrdies a qualsevol hora dels 365 dies de l'any

Es recorda als col·legiats que per consultar els dies de guàrdia que tenen assignats i / o comprovar que s'ha dut a terme el canvi sol·licitat, poden consultar el calendari de guàrdies al programa SIGA, a qualsevol hora dels 365 dies de l'any, amb independència dels correus electrònics que l'ICAIB remet als lletrats o bé per recordar el dia de …

Leer más

Designacions penals deixades sense efecte per concessió de vènia

S'informa que les designacions penals que han estat deixades sense efecte per concessió de vènia a lletrat particular seran reactivades si el justiciable sol·licita justícia gratuïta de nou.

Leer más

TO Estrangeria.- Advocacia Espanyola demana al Defensor del Poble que es garanteixi als migrants una entrevista prèvia, individualitzada i reservada amb l'advocat

La presidenta de l'Advocacia Espanyola ha sol·licitat al Defensor del poble que insti tant als ministeris d'Interior i Justícia, com a les forces i cossos de seguretat de l'Estat a garantir que tota persona migrant que arriba al nostre país pugui rebre assistència lletrada en una entrevista prèvia, individualitzada i reservada, i amb l'assistència d'un servei efectiu de traducció. Durant …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org