TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Assistència a detinguts i dispensa temporal de la signatura del justiciable en les sol·licituds de justícia gratuïta

En atenció a les gestions dutes a terme per l'ICAIB davant les comissions d'assistència jurídica gratuïta, i atès a allò que disposa l'article 19.1 del RDL 16/20, que atorga preferència als actes judicials telemàtics, s'informa que, llevat dels casos legalment establerts i / d’aquells altres de caràcter imprevist o que no sigui possible tècnicament, fins al 21 de setembre les …

Leer más

Model de certificat per a la justificació de les visites a la presó derivades de designacions

S'adjunta tot seguit el model de certificat per a la justificació de les visites a la presó derivades de les designacions d'ofici, de manera que aquestes visites s’hauran d'acreditar mitjançant la presentació de l'esmentat document segellat pel centre penitenciari.

Leer más

Plataforma de permutes. Revisió prèvia que el dia sol·licitat o acceptat no coincideixi amb altres guàrdie

s Es recomana als lletrats adscrits al servei d’ALD que en el moment de sol·licitar una permuta de guàrdia, o d'acceptar-la, l'interessat revisi prèviament que els dies sol·licitats no coincideixin amb altres guàrdies. Així mateix, es recorda que l'oferta d'una guàrdia per a ser permutada a través de la plataforma (https://extranet.icaib.org/#homepage) no comporta la seva acceptació automàtica, de manera que …

Leer más

Assistències en horari de matí i horabaixa al jutjat de violència sobre la dona núm. 2 de Palma

Recordem que els dies 29 de juny; 13, 16, 20, 22, 27 i 29 de juliol; i 2, 7 i 9 de setembre, el Jutjat de Violència sobre la Dona número 2 de Palma amplia el seu horari laboral fins a les 18:00 hores, per a rebre diverses declaracions en causes en tramitació, de manera que, en aquestes dates, els …

Leer más

Guàrdies. Telèfon d’incidències en horari no laboral

Es recorda als lletrats de guàrdia que tenen al seu abast un telèfon d’incidències en horari no laboral (648113357), operatiu fora de l’horari col·legial i els cap de setmana, per resoldre o comunicar temes urgents. En cas de consultes o comunicacions no urgents, es demana als professionals de guàrdia que es posin en contacte amb l’ICAIB dins l’horari col·legial.

Leer más

Estrangeria. Signatura lletrada en els recursos d'alçada

Des de Delegació de Govern s'ha informat a l'ICAIB que diversos recursos d'alçada tramitats en matèria d'estrangeria no es presenten degudament signats pel lletrat, per la qual cosa s'han enviat, sense signatura, a l'òrgan competent, la qual cosa podria afectar el procediment administratiu. Per això i, a fi d'evitar demores en la tramitació o possibles perjudicis als justiciables, es recorda …

Leer más
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org