CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

Acord del TSJIB de cara a la reactivació de l'activitat judicial quan s'aixequi la suspensió

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha acordat, en data 12 de maig, diferents actuacions i recomanacions, de moment de caràcter intern, amb vistes al moment en què s'aixequi la suspensió de terminis processals i administratius. En concret, les actuacions acordades són: • Des de dia 12 de maig cessaran els repartiments, les …
Leer más

Avís important SEPE: noves bústies electròniques temàtiques, comunicación de modificacions, documents Excel i altres qüestions d’interès per a la tramitació d’ERTOS

Des de la Direcció Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) informen que a fi d'agilitar la tramitació de l'important volum de ERTEs que estan rebent i, especialment, avançar en el reconeixement de les prestacions inicials, han adoptat algunes mesures i recomanacions, entre les quals destaquen les següents: 1) ADRECES ELECTRÒNIQUES "TEMÀTIQUES" I RECOMANACIONS D'ÚS. El SEPE ha creat una …
Leer más

La biblioteca reprèn el servei de préstec

Tot i que la biblioteca de l'ICAIB roman tancada a causa de l'COVID-19, s'informa que des de dilluns 18 de maig es reprèn el servei de préstec, de manera que els col·legiats poden sol·licitar els exemplars a l'adreça biblioteca@icaib.org. A Palma, els sol·licitants podran recollir-los a l'endemà, a la recepció de l'ICAIB i tornar-los a el mateix lloc una vegada …
Leer más

Activat el nou servei de sales virtuals per a reunions dels advocats amb els seus clients

L'ICAIB ha posat ja en marxa el nou servei de sales virtuals perquè els lletrats puguin reunir-se amb els seus clients i / o companys de professió de forma telemàtica, a través de la plataforma creada específicament per a això, i amb plenes garanties de confidencialitat. El nou servei es canalitza a través de l'adreça electrònica andrea.torrens@icaib.org, en la qual …
Leer más

Atenció personalitzada a mutualistes per correu electrònic

Atès que de moment l'atenció presencial a la delegació roman suspesa com a conseqüència de la COVID-19, s'informa que la delegada de la Mutualitat de l'Advocacia a Balears, la senyora Nieves Aleñar Feliu, atén personalment totes aquelles consultes, gestions, tràmits o sol·licituds d'informació que li formulin els col·legiats i mutualistes a través de l'adreça electrònica nieves.alenyar@icaib.org
Leer más

Criteris per a l'elaboració dels plans de reanudació judicial: el CGPJ recomana limitar les vistes en el mes d’agost, establir calendaris d'ús de les sales de vistes i altres requisits per a la celebració de judicis una vegada que s'aixequi la suspensió

La Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial ha aprovat els criteris generals per a l'elaboració dels plans de represa de l'activitat judicial per les sales de govern de l'Audiència Nacional i dels Tribunals Superiors de Justícia, que inclouen les actuacions que es poden dur a terme durant la vigència de la suspensió de terminis processals i administratius i …
Leer más

L'ús de materia de protección propi (mascareta, guants i bolígraf) serà imprescindible per accedir als edificis judicials

En compliment de les instruccions de la Direcció General per al Servei Públic de Justícia sobre seguretat laboral, des de Gerència de Justícia s'informa que, a fi de completar les diferents mesures de protecció que s'estan adoptant en els organismes judicials per preservar la salut dels treballadors de jutjats i tribunals, dels operadors jurídics i dels usuaris, tant els professionals, …
Leer más

Els jutges de Família i de Violència contra la Dona acorden la represa dels règims de visita o custòdies suspesos per la COVID-19

S'adjunta al final d'aquestes línies el comunicat del TSJIB, de data 15 de maig, en el qual es dóna compte dels acords adoptats per les juntes de jutges de Família i Violència sobre la Dona de Ciutadella, Inca, Maó, Manacor i Palma en relació a les següents qüestions: 1) represa dels règims de visites o custòdies que s'hagin suspès a …
Leer más

Eivissa. Acord de la Junta sectorial de jutges amb competència per al coneixement d'assumptes de Dret de Família

S'adjunta l'acord adoptat en data 15 de maig pels jutges del partit judicial d'Eivissa amb competència per al coneixement dels assumptes de família, en el qual fixen els criteris de modificació en matèria de règims de visites i estades i comunicacions amb fills menors en casos de progenitors separats o divorciats.
Leer más

Ministeri de l’Interior: flexibilització paulatina i gradual de les restriccions en els centres penitenciaris i reanudación del Servei d’Orientación Jurídica

S'adjunta l'Ordre INT/407/2020, de 12 de maig, del Ministeri de l'Interior per la qual s'adopten mesures per flexibilitzar, "de manera gradual” les restriccions establ ertes en els centres penitenciaris des de la declaració de l'estat d'alarma. "Les mesures, que afecten tots els centres penitenciaris de l'Estat, s'han d'adoptar de forma gradual i paulatina, mantenint sempre com a referència la protecció …
Leer más

Avís important d'Estrangeria: renovacions i documentació ADAE

Des dels serveis centrals d'Estrangeria informen que, tot i que ja està en vigor el conveni entre Advocacia Espanyola i el ministeri de Política Territorial, de moment, tant les renovacions com la presentació de documentació ADAE s'haurà de formalitzar com fins ara , és a dir, per accés individual.
Leer más

TAMIB. Instruccions per a la presentació no presencial de reclamacions i per a les mediacions presencials, que es reprenen el dia 22 de maig

Adjuntem el document remès pel TAMIB en el qual es fa una sèrie de recomanacions tant per a la presentació de reclamacions com per a l'acte de mediació presencial, mitjançant cita prèvia, que es reprèn el dia 22 de maig. Presentació de reclamacions La presentació de reclamacions es pot fer per fax (en els números indicats en el document adjunt), …
Leer más

Certificats d'estar al corrent expedits amb sentit negatiu i forma de fer el canvi de sentit

En relació als certificats d'estar a l'corrent expedits amb sentit negatiu, i a la forma de procedir per al canvi de sentit immediat, des del Fòrum d'Associacionsi Col·legis de Professionals Tributaris s'informa del següent: Sense perjudici d'actualitzacions i comprovacions posteriors, el certificat s'ha expedit amb sentit negatiu per mantenir deutes o sancions tributàries en període executiu, no ajornats, fraccionats ni …
Leer más

Decret llei de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en les Illes Balears

S'adjunta seguidament el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. Decret
Leer más

Ofertes

COVID-19. Línies de finançament de diverses entitats bancàries.

S'adjunten tot seguit les diferents ofertes que diverses entitats bancàries han comunicat a l'ICAIB i que tenen per objecte facilitar línies de finançament avalades per l'ICO, en la línia dels avals acordats pel Govern a fi d'ajudar a autònoms i empreses a pal·liar els efectes econòmics de l'COVID-19.
Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube