CIRCULAR GENERAL CAT

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

El 4 de juny es reactiven els terminis i les actuacions processals i l'1 de juny els administratius

S'adjunta tot seguit diversos documents que estableixen, d'una banda, l'aixecament de la suspensió dels terminis i les actuacions processals a partir del día 4 de juny, i la corresponent als termes i interrupció de terminis per a la tramitació de procediments administratius, des del dia 1 de juny. En el primer cas, els terminis tornaran a computar-se des del seu …
Leer más

EIVISSA. Aixecament de la suspensió de terminis i actes processals decretada a causa de l'incendi als jutjats

S'informa que en data 22 de maig, s'ha rebut a l'ICAIB notificació de l'acord de la Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial sobre l'aixecament de la suspensió de l'activitat judicial i dels terminis processals que es va aprovar al gener de 2019 com a conseqüència de l'incendi declarat a l'edifici dels jutjats de l'Avinguda Isodoro Macabich i que …
Leer más

Junta de Jutges de Maó: reordenació assenyalaments, ús de sales de vistes i unificació de criteris en matèria de família

En data 21 de maig s'ha rebut a l'ICAIB el document adjunt de la Junta de Jutges de Maó, relatiu als següents assumptes d'interès: reordenació de l'agenda d'assenyalaments, utilització de les sales de vistes i unificació de criteris en matèria de família.
Leer más

Fiscalia i ICAIB agilitzaran les comunicacions entre ambdós col·lectius per facilitar la negociació de possibles conformitats en assumptes penals

Atès el nou escenari judicial que s'obrirà després de la crisi sanitària de la COVID-19 i l'acumulació de procediments penals pendents d'enjudiciar durant els mesos de paralització de l'activitat judicial, la Fiscalia balear i l'ICAIB han acordat impulsar les vies necessàries per facilitar la comunicació fluïda entre els lletrats de l'ICAIB i el Ministeri fiscal, a fi que en els …
Leer más

L'ICAIB habilitarà a la seu de la Rambla dues sales per a la participació dels col·legiats en els judicis per videoconferència

Atès el caràcter preferent que el RD 16/20 atorga a la celebració de judicis per videoconferència per a determinat tipus d'assumptes, i a fi de facilitar l'accés dels col·legiats al nou sistema, l'ICAIB habilitarà, a la seu de la Rambla, dues sales o espais amb els mitjans tècnics necessaris. El nou servei funcionarà amb reserva prèvia, que els col·legiats podran …
Leer más

Formularis de Mercantil remesos pel TSJIB

Adjunts es remeten els formularis tramesos pel TSJIB en matèria de mercantil per tal de facilitar el seu ús per part dels lletrats. Els formularis estan relacionats amb les actuacions següents: relació de béns immobles, representació dels treballadors, procediments judicials o administratius, sol·licitud de concurs consecutiu, sol·licitud de concurs voluntari de persones físiques i de persones jurídiques i sol·licitud del …
Leer más

Apertura limitada de la biblioteca de l'ICAIB Palma a l'activitat presencial

Informem que a partir del dia 25 de maig la biblioteca de la seu de l'ICAIB Palma reactivarà l'activitat presencial, si bé aquesta es limitarà a un 30% de l'aforament de les instal·lacions, de manera que només podran coincidir a la biblioteca fins a un màxim de vuit persones. Els ordinadors es poden utilitzar i seran desinfectats després de cada …
Leer más

Els col·legiats de l'ICAIB es podran donar d'alta gratuïtament al Col·legi d'Administradors de Finques

El degà de l'ICAIB i el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Balears han signat un conveni de col·laboració que permetrà que, durant el període o períodes que de comú acord s'estableixin, els col·legiats de l'ICAIB puguin col·legiar-se al d'administradors de finques, sense abonar la quota col·legial d'alta, sempre que l'interessat estigui en possessió dels requisits que aquesta corporació …
Leer más

Serveis col·legials diversos

Recordem als col·legiats que, tot i l'estat d'alarma, el Col·legi manté actius, de forma online, molts dels serveis que ofereix habitualment als col·legiats, com, entre ells, el servei online de biblioteca i documentació (https://www.icaib.org/ca/servei-de-documentacio-de-biblioteca/); l’emissió de certificats col·legials; l’enviament de correu postal de contingut certificat (https://www.icaib.org/ca/col%c2%b7legiats/serveis-col%c2%b7legiats/correo-postal-certificat/); la descàrrega, des del web, de fulls d’encàrrec professional (https://www.icaib.org/ca/hoja-de-encargo-profesional/); el de normalització lingüística …
Leer más

MENORCA.- Telèfon de cita prèvia (971.35.62.00) per visites dels lletrats als interns del centre penitenciari de Maó

Davant el restabliment, gradual i progressiu, de les comunicacions amb els interns en els locutoris i l'ampliació a sis dels dies de visita per a les famílies i la resta de professionals, així com per oferir les màximes garanties de seguretat, el centre penitenciari de Maó ha habilitat el número 971.35.62.00, perquè els lletrats puguin sol·licitar cita prèvia per a …
Leer más

LA IMIB activa les mediacions per mitjans telemàtics

S'informa que, gràcies a el suport tècnic de l'ICAIB, la Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB), compta ja amb la possibilitat de celebrar sessions de mediació per mitjans telemàtics, de forma segura i amb plenes garanties de confidencialitat.
Leer más

XVIII Premi Pascual González. Termini obert fins al 30 de novembre

La Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears ha convocat la divuitena edició del Premi Luis Pascual González, dotat amb 3.000 euros,al qual podran concórrer els llicenciats i graduats en Dret per qualsevol universitat. Tal com s’especifica en les bases que es poden consultar al final d’aquest text, els treballs han de versar sobre Dret civil de …
Leer más

Estrangeria. Comunicació de l'Àrea de Treball i Immigració de la Delegació de Govern

Davant la previsible obertura, en breu termini, de l'Oficina d'Estrangeria al públic, des de l'Àrea de Treball i Immigració de la Delegació de Govern han remès a l'ICAIB una comunicació en la qual s'informa del següent: "Els col·legiats han de continuar presentant tots els seus tràmits telemàticament. NO s'admetran expedients presentats físicament ". "Com a conseqüència d’això, no s'ha de …
Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube