CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

La Junta de Govern acorda exonerar també el pagament de la quota col·legial del mes de juny

La Junta de Govern de l'ICAI, ha acordat, en sessió celebrada en data 29 de maig, exonerar els col·legiats del pagament de la quota del mes de juny, de manera que en total han estat tres les quotes objecte d'exempció. Així mateix s'ha acordat que, tot i que al mes de juliol es reprendrà el cobrament de quotes, atesa la …
Leer más

Informació d'interès sobre la reanudació de l'activitat judicial, el 4 de juny

S'adjunten al final d’aquestes línies diferents documents d'interès sobre diversos aspectes i pautes que marcaran la represa de l'activitat judicial i dels terminis administratius, els dies 4 i 1 de juny respectivament. Seguidament, es fa un resum d'algunes d'aquestes qüestions: CÒMPUT DE TERMINIS I Y RECURSOS Els terminis processals tornaran a computar-se desde el seu inici, essent el primer día …
Leer más

Recomanació: publicació de les dades de contacte professional (email i telèfons) en el cens col·legial

Donat l'augment que presumiblement experimentaran els judicis i els actes processals en línia i el consegüent increment de les necessitats de localització dels professionals de l'advocacia per part de personal dels jutjats, es recomana als col·legiats que revisin les seves dades de contacte que figuren al cens col·legial i que, en cas que no figuri el telèfon mòbil i, sobretot, …
Leer más

Fiscalia i ICAIB agilitzaran les comunicacions entre ambdós col·lectius per facilitar la negociació de possibles conformitats en assumptes penals

Atès el nou escenari judicial que s'obrirà després de la crisi sanitària de la COVID-19 i l'acumulació de procediments penals pendents d'enjudiciar durant els mesos de paralització de l'activitat judicial, la Fiscalia balear i l'ICAIB han acordat impulsar les vies necessàries per facilitar la comunicació fluïda entre els lletrats de l'ICAIB i el Ministeri fiscal, a fi que en els …
Leer más

Estrangeria: aclariment sobre el conveni per a la presentació telemàtica de tràmits administratius i gestió documental

S'adjunta tot seguit la nota elaborada pel Consell General de l'Advocacia Espanyola que conté alguns aclariments sobre l'abast i altres qüestions relacionades amb el conveni subscrit entre aquesta institució i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per a la presentació de tràmits administratius d'estrangeria per mitjans telemàtics.
Leer más

L'ICAIB habilitarà a la seu de la Rambla dues sales per a la participació dels col·legiats en els judicis per videoconferència

Atès el caràcter preferent que el RD 16/20 atorga a la celebració de judicis per videoconferència per a determinat tipus d'assumptes, i a fi de facilitar l'accés dels col·legiats al nou sistema, l'ICAIB habilitarà, a la seu de la Rambla, dues sales o espais amb els mitjans tècnics necessaris. El nou servei funcionarà amb reserva prèvia, que els col·legiats podran …
Leer más

Guia de registre de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos del tipus trust

S'adjunten al final d'aquestes línies la nova guia publicada per la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, d'una banda, i, de l'altra, la nota interpretativa que d’aquest document fa la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l'Advocacia Espanyola, en la qual s'assenyala que, si bé bastants de les qüestions que al seu dia es …
Leer más

RDL sobre ingrés mínim vital

Adjuntam seguidament el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital.
Leer más

Arbitratge i Mediació

Primeres conciliacions intraprocessals online a Eivissa

El dimecres 20 de maig, el Jutjat de Primera Instància núm 4 d'Eivissa va celebrar, de forma telemàtica, les primeres conciliacions intraprocessals online. En concret, de les quatre primeres conciliacions assenyalades tres han acabat en acord. Segons s'especifica a la nota de premsa enviada pel mateix jutjat, l'ús d'aquesta eina de resolució de litigis en línia (RLL) "suposa una adaptació …
Leer más

Ofertes

Convocatòria d'Emaya per a creació d'una bosa de treball (perfil advocat)

Des de l'empresa EMAYA s'informa de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de tècnic de contractació per al qual necessiten un perfil professional d'advocat / advocada. Les persones interessades a obtener-ne més informació poden consultar l'enllaç: https://www.emaya.es/informacion-corporativa/ofertas-de-empleo/borses-de-treball/2020/bolsa-t%C3%A9cnico-contrataci%C3%B3n-abogado/
Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube