CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

Pautes i ciriteris per a la reactivació judicial a diferents jurisdiccions i partits judicials de les illes (acords diversos de les juntes de jutges)

S'adjunta tot seguit l'acta de la reunió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia en el qual es relacionen els acords de les diferents juntes de jutges dels partits judicials de les illes en relació als criteris per a la represa de l'activitat, després de l'alçament de la suspensió dels terminis processals i actes judicials. En concret, …

Leer más

Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears

Atès que, excepte en aquells casos en què sigui estrictament necessari, l'atenció de les consultes als jutjats i tribunals es farà de forma exclusiva per telèfon o per correu electrònic, s'adjunta la llista amb les adreces i dades de contacte de tots els òrgans judicials de les illes.

Leer más
Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears

LLIURAMENT DE LES CÒPIES DE LES DEMANDES

Ateses les mesures de protecció i seguretat establertes en els jutjats, es comunica que el lliurament, pels col·legiats de Mallorca i Eivissa, de les demandes sense intervenció de procurador que es presentin des del 4 de juny, així com de les que estant ja registrades, varen quedar pendents de còpies, es dugui a terme de la següent forma: Les còpies, …

Leer más

Guies i pautes per a actuacions judicials telemàtiques

El RDL 16/2020 estableix que la celebració d’actes processals serà preferentment mitjançant la presència telemàtica dels intervinents, llevat, en l’ordre penal, en el qual serà el jutge qui decideixi, ni en els procediments per delictes greus, on la presència física de l’acusat resulta necessària. Per a aquestes actuacions telemàtiques, és important tenir en compte el següent: ACCÉS A LA SALA …

Leer más

Recomanació: publicació de les dades de contacte professional (email i telèfons) en el cens col·legial

Donat l'augment que presumiblement experimentaran els judicis i els actes processals en línia i el consegüent increment de les necessitats de localització dels professionals de l'advocacia per part de personal dels jutjats, es recomana als col·legiats que revisin les seves dades de contacte que figuren al cens col·legial i que, en cas que no figuri el telèfon mòbil i, sobretot, …

Leer más

TO I ALD. Termini per a sol·licitar el confirming

S'informa als col·legiats que el termini per a sol·licitar el servei de confirming que permet anticipar les quantitats a percebre pels assumptes justificats de torn d'ofici i ALD és el dia 15 de cada mes. Així mateix, es comunica que el sistema permet sol·licitar l'avançament dels assumptes justificats, en aquest cas, al mes d'abril o els corresponents als mesos d'abril …

Leer más

Guia de protecció de l'advocacia davant la COVID-19

S'adjunta al final d’aquestes línies la Guia pràctica de protecció davant la COVID-19 elaborada pel Consell General de l'Advocacia Espanyola, en la qual, de forma detallada, es donen pautes per facilitar una volta segura a l'activitat, tant en els despatxos com als jutjats, amb normes de seguretat i consells per a la pràctica professional un cop represos els terminis processals …

Leer más

Oferta per a col·legiats de l’ICAIB: 30 bons per a la inscripció gratuïta de la primera reclamació al Registre d'Impagats Judicials

La Junta de Govern ha acordat facilitar la inscripció dels col·legiats de l'ICAIB a la plataforma Registre d'Impagats Judicials (RIJ), una nova plataforma de gran utilitat que permet als advocats reclamar i / o consultar impagaments amb sentència judicial ferma. Es tracta del primer fitxer en línia de solvència negativa, basat en resolucions judicials fermes, que permet reclamar i consultar …

Leer más

L’ICAIB concedeix el 8è Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica al senyor Tomás Mir de la Fuente

La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat concedir al senyor Tomás Mir de la Fuente, advocat de l’Estat (jubilat) i membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, el Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, vuitena edició, un guardó creat el 2013 per reconèixer els juristes de les Illes Balears que hagin destacat …

Leer más
L’ICAIB concedeix el 8è Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica al senyor Tomás Mir de la Fuente

Pautes de prevenció i seguretat per als judicis amb Tribunal de Jurat

S'adjunta document amb les pautes de prevenció i de seguretat a seguir per a la celebració de judicis pel Tribunal de Jurat durant la vigència de l'estat d'alarma i per espai de tres mesos més des de la finalització d'aquest.

Leer más

Formularis de Mercantil remesos pel TSJIB

Adjunts es remeten els formularis tramesos pel TSJIB en matèria de mercantil per tal de facilitar el seu ús per part dels lletrats. Els formularis estan relacionats amb les actuacions següents: relació de béns immobles, representació dels treballadors, procediments judicials o administratius, sol·licitud de concurs consecutiu, sol·licitud de concurs voluntari de persones físiques i de persones jurídiques i sol·licitud del …

Leer más

XVIII Premi Pascual González. Termini obert fins al 30 de novembre

La Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears ha convocat la divuitena edició del Premi Luis Pascual González, dotat amb 3.000 euros,al qual podran concórrer els llicenciats i graduats en Dret per qualsevol universitat. Tal com s’especifica en les bases que es poden consultar al final d’aquest text, els treballs han de versar sobre Dret civil de …

Leer más

Atenció personalitzada a mutualistes per correu electrònic

Atès que de moment l'atenció presencial a la delegació roman suspesa com a conseqüència de la COVID-19, s'informa que la delegada de la Mutualitat de l'Advocacia a Balears, la senyora Nieves Aleñar Feliu, atén personalment totes aquelles consultes, gestions, tràmits o sol·licituds d'informació que li formulin els col·legiats i mutualistes a través de l'adreça electrònica nieves.alenyar@icaib.org

Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.

Biblioteca : novetats bibliogràfiques

Ja poden consultar les novetats bibliogràfiques d'aquest mes. Recordem als col·legiats que en el correu electrònic biblioteca@icaib.org poden realitzar els suggeriments sobre aquells llibres que considerin oportú que han de ser adquirits pel Col·legi. Informem també, que per als col·legiats d'Eivissa i Menorca, el préstec dels llibres es fa per correu postal, facilitant la seva devolució a la seu corresponent.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube