CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

Guia definitiva per a la celebració d'actuacions judicials amb mitjans telemàtics

Adjuntem la guia definitiva per a la celebració d'actuacions judicials amb mitjans telemàtics en l'àmbit competencial del ministeri de Justícia, que ha elaborat aquest organisme.

Leer más

Ajuda social a col·legiats en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19

Recordem que, per acord de la Junta de Govern, hi ha una línia d'ajuda social, pressupostada amb 70.000 euros, a la qual poden acollir-se aquells col·legiats que acreditin trobar-se en una situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat especial com a conseqüència de la situació generada per la COVID-19. Els col·legiats que estiguin interessats a accedir a aquesta línia d'ajuts poden …

Leer más

Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears

Atès que, excepte en aquells casos en què sigui estrictament necessari, l'atenció de les consultes als jutjats i tribunals es farà de forma exclusiva per telèfon o per correu electrònic, s'adjunta la llista amb les adreces i dades de contacte de tots els òrgans judicials de les illes.

Leer más
Llista de dades de contacte dels òrgans judicials de les Illes Balears

COVID-19. RECOPIL·LACIÓ TEMÀTICA I ACTUALITZADA DELS ACORDS, LES DECISIONS I RESOLUCIONS DE L’ICAIB, AUTORITATS JUDICIALS I ORGANISMES DIVERSOS

Per tal de de facilitar als col·legiats el coneixement i la consulta més àgil dels diferents acords i resolucions adoptats tant per l'ICAIB, com per les autoritats judicials i altres organismes, es recopilen tot seguit, en blocs temàtics, les principals notícies que figuren al web. Aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que es produeixin nous acords. ACORDS ADOPTATS PER L’ICAIB …

Leer más
COVID-19. RECOPIL·LACIÓ TEMÀTICA I ACTUALITZADA DELS ACORDS, LES DECISIONS I RESOLUCIONS DE L’ICAIB, AUTORITATS JUDICIALS I ORGANISMES DIVERSOS

Fiscalia i ICAIB agilitzaran les comunicacions entre ambdós col·lectius per facilitar la negociació de possibles conformitats en assumptes penals

Atès el nou escenari judicial que s'obrirà després de la crisi sanitària de la COVID-19 i l'acumulació de procediments penals pendents d'enjudiciar durant els mesos de paralització de l'activitat judicial, la Fiscalia balear i l'ICAIB han acordat impulsar les vies necessàries per facilitar la comunicació fluïda entre els lletrats de l'ICAIB i el Ministeri fiscal, a fi que en els …

Leer más
Fiscalia i ICAIB agilitzaran les comunicacions entre ambdós col·lectius per facilitar la negociació de possibles conformitats en assumptes penals

Oferta per a col·legiats de l’ICAIB: 30 bons per a la inscripció gratuïta de la primera reclamació al Registre d'Impagats Judicials

La Junta de Govern ha acordat facilitar la inscripció dels col·legiats de l'ICAIB a la plataforma Registre d'Impagats Judicials (RIJ), una nova plataforma de gran utilitat que permet als advocats reclamar i / o consultar impagaments amb sentència judicial ferma. Es tracta del primer fitxer en línia de solvència negativa, basat en resolucions judicials fermes, que permet reclamar i consultar …

Leer más

Oficina d'Estrangeria Illes Balears.- Pautes d'actuació sobre pròrrogues d'autoritzacions de residència i estada

S'adjunta tot seguit el document remès per l'Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears en el qual s'estableixen les pautes per a l'adaptació de l'Ordre SND 421/2020 de 18 de maig sobre pròrrogues d'autoritzacions de residència i estada de persones estrangeres.

Leer más

Divendres 19 de juny, la seu d'Inca estarà tancada

S'informa als col·legiats que divendres 19 de juny, l'oficina de la seu d'Inca romandrà tancada. Per a l'atenció a col·legiats, poden telefonar al 971.179.405

Leer más

Atenció personalitzada d'Alter Mútua dels Advocats

Recordem que el delegat d'Alter Mútua a les Illes Balears, Eduardo Codina, està a disposició dels col·legiats, exercents o no, interessats en informar-se de les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats, i / o que vulguin millorar la seva cobertura o conèixer les assegurances complementàries d'estalvi, vida i salut i, concretament, l'Assegurança de salut …

Leer más

Ofertes

COVID-19. Línies de finançament de diverses entitats bancàries.

S'adjunten tot seguit les diferents ofertes que diverses entitats bancàries han comunicat a l'ICAIB i que tenen per objecte facilitar línies de finançament avalades per l'ICO, en la línia dels avals acordats pel Govern a fi d'ajudar a autònoms i empreses a pal·liar els efectes econòmics de l'COVID-19.

Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube