Recordam als col·legiats que des del web de l’ICAIB (Serveis- Legislació i jurisprudencia), tenen accés a les bases de dades jurídiques Vlex i Tirant on line. Ambdues compten amb un respertori extens de jurisprudència , legislació, doctrina i formularis.
Així mateix, també poden consultar des del mateix espai el butlletí de notícies jurídiques “Diari La Llei”