La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat, en data 2 de febrer de 2021, i per majoria dels seus membres, l’adhesió a la Plataforma Vacunes, Salut i Economia, de caràcter civil, que sol·licita la intensificació de la vacunació enfront de la COVID-19 amb l’objectiu d’aconseguir, en l’espai de tres mesos, la immunitat d’al menys el 70 per cent de la població de les illes.

Vídeo presentació de la plataforma: https://www.youtube.com/watch?v=OEA9lBzgjXI&feature=youtu.be