Adjuntam seguidament l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’ICAIB, en sessió celebrada el 4 de setembre de 2020, d’adherir-se a la proposta formulada per la Comissió Normativa del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) amb la qual es pretén proporcionar una solució ràpida i àgil a les persones que es veuen afectades per la “ocupació” il·legal d’immobles.
Aquesta comissió proposa una modificació de la Llei d’enjudiciament criminal (LECrim), mitjançant la reforma del seu article 13 i l’addició d’un nou article -el 544 sexies-), per a la regulació expressa de mesures cautelars que permetin al jutge o tribunal que conegui d’un suposat delicte de l’art.245 de el Codi Penal adoptar motivadament la mesura de desallotjament en un termini màxim de 48 hores des de la petició cautelar, sempre que els ocupants de l’immoble no puguin provar o no presentin un títol jurídic que legitimi la seva permanència o estada en aquest.

Acord Junta Govern