Adjuntem l’acord sobre criteris d’admissió dels recursos de cassació i extraordinari per infracció processal adoptats en Ple no jurisdiccional 2017 de la Sala Primera del Tribunal Suprem.