Adjuntam al final d’aquestes línies l’acord adoptat en el ple sectorial Civil de l’Audiència Provincial de les Illes Balears, en relació a la sol·licitud de reobertura d’un recurs d’apel·lació que estava suspès a l’espera de la resolució de la qüestió prejudicial plantejada davant el TJUE pel Tribunal Suprem sobre clàusules abusives de venciment anticipat. Una de les parts sol·licita la reobertura, després del pronunciament al respecte emès en sentència de data 26 de març de 2019 pel TJUE.

No obstant això, el ple sectorial Civil acorda mantenir aquesta suspensió ” en tanto el Tribunal Supremo dicte la oportuna resolución en el asunto en el que planteó la cuestión prejudicial”.

Acord AP