El Consell General de l’Advocacia Espanyola i Transparència Internacional Espanya han posat en marxa el Premi a la Transparència, la Integritat i la Lluita contra la Corrupció, amb l’objectiu de reconèixer la feina dels qui hagin demostrat una actitud ferma i exemplar vers la transparència i la lluita contra la corrupció.

El Premi a la Transparència es concedirà a una persona física o jurídica de qualsevol nacionalitat que hagi destacat en la seva trajectòria professional o vital pel seu compromís i per actuacions a favor de la transparència, la integritat o la lluita contra la corrupció. A més del premi, es concediran dos accèssits.

La proposta de candidatures podrà fer-la qualsevol persona física, entitat o empresa, així com els membres de les dues organitzacions convocants del Premi. Les candidatures es poden presentar del 30 de maig al 30 de juny de 2016 enviant per correu electrònic les propostes a les adreces informacion@abogacia.es i transparency.spain@transparencia.org.es amb la documentació acreditativa dels mèrits del candidat proposat.

Bases del Premi