Per si fos d’interès per als col·legiats i / o els seus clients, s’informa que l’ajuntament de Palma ha obert un nou termini per a sol·licitar les ajudes directes dirigides al teixit empresarial de Palma i que s’han obert a tots els sectors.

Segons s’informa des de l’ajuntament, aquests ajuts es poden sol·licitar fins al dia 10 d’agost (inclòs) a través del web https://ajuntaments.ajutsmallorca.com/palma/. Poden sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que desenvolupin la seva activitat econòmica a Palma, amb menys de 20 treballadors, amb una facturació, el 2019, inferior a un milió d’euros i sempre que aquesta hagi disminuït en més d’un 20 per cent durant l’any 2020.

L’ajut és de 2.000 euros per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per beneficiari i és compatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció procedent de qualsevol entitat del sector públic o privat.