Adjuntam seguidament el plec de prescripcions tècniques remès per l’Ajuntament de Calvià per a la contractació d’un servei d’assessorament jurídic i d’intermediació en assumptes d’habitatge habitual dirigit a la població en situació de vulnerabilitat social del terme municipal de Calvià.

Segons la informació remesa, els interessats poden presentar les seves ofertes, que hauran d’incloure un pressupost i, si escau, una proposta tècnica, en el departament de Contractació de l’Ajuntament de Calvià, o bé per fax al número 971.139.125 o bé per correu electrònic a l’adreça: presupuestos@calvia.com
El termini de presentació d’ofertes acaba a les 14:00 hores del dia 25 de maig de 2017.